Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech-Israeli Literary, Cultural and Diplomatic Intersections in the 20th and 21st Century

Class at Faculty of Arts |
ABO700298

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Emigrace z Československa do Palestiny za první a druhé republiky: Samuel Hugo Bergmann, Miriam Singer, Max Brod, Jiří Mordechaj Ze'ev Langer.

2) Tomáš Garrique Masaryk: vztah k židovství a Izraeli.

3) Reflexe mnichovské dohody v palestinském tisku.

4) Emigrace z Československa do Izraele po druhé světové válce: Ruth Bondy, Viktor Fischl (alias Avigdor Dagan), Ota B. Kraus.

5) Osobnost Eduarda Goldstückera v rámci česko-izraelské diplomacie.

6) Přerušení česko-izraelských vztahů jako téma IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce

1967.

7) Izrael během pražského jara zachycený na stránkách časopisu Student.

8) Emigrace z Československa do Izraele po roce 1968: Ladislav Grosman, Erich Kulka, Otto Dov Kulka, Arnošt Lustig.

9) Znovuobnovení kulturních a diplomatických styků po roce 1989 - působení Václava Havla v kontextu česko-izraelských vztahů. 11-12) Přijetí a překlady české literatury v Izraeli (Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Jáchym Topol) a izraelské literatury v Čechách (Avraham B. Jehošua, Amos Oz, Lizzie Doron, Sajjid Kašua).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměřuje na transfer kulturních prvků probíhající na virtuálním pomezí dvou odlišných socio-kulturních kontextů, českého a izraelského. Pozornost bude věnována nejen literární a kulturní tvorbě a aktivitám spisovatelů, novinářů a intelektuálů židovského původu, kteří odešli během minulého století z Čech (Československa) do

Izraele, ale i vzájemné reflexi kulturního a politického vývoje a diplomatických vztahů obou zemí objevující se v dílech a veřejném působení jak českých, tak židovských autorů.