Charles Explorer logo
🇬🇧

Visual Narration – Comicbooks Adaptations

Class at Faculty of Arts |
ABO700299

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vyprávění obrazem – komiksové adaptace Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na interpretaci textů a ukázek, četba doporučené literatury, prezentace vybraného díla formou diskusního příspěvku,vůle zapojit se do diskuse reflektující prezentace ostatních účastníků semináře Charakteristika kurzu: Jak číst komiks? Co všechno se odehrává v bublinách a panelech? A jak se vypráví mimo ně? Kurz částečně navazuje na semináře věnované vztahu obrazu a textu z minulých semestrů (jejich absolvování ovšem není podmínkou). Tentokrát budeme konfrontaci vizuality a textuality sledovat prostřednictvím žánru komiksu. Minimálně od dob postmoderny a Mause Arta Spiegelmana neplatí, že komiks (nebo grafický román) patří výhradně do sféry popkultury či dětské, popř. Young Adult literatury. Přestože by mohl jistě mnoho vypovídat právě o postmoderní poetice či popkulturních mechanismech, nás bude zajímat v první řadě jako mimořádný příklad intermediálního vyprávění. Nebudeme se zabývat proto komiksovým „kánonem“, tzn. superhrdinským komiksem, ale texty, které estetickou normu klasického komiksu nějakým způsobem narušují anebo více či méně viditelně zvýrazňují svou specifickou literárnost (např. tím, že se jedná o adaptace literárních textů). Tematické okruhy:

1) Komiks jako grafický román – teoretická východiska

2) Komiks jako autorský mýtus; proměna hrdinství (Kdo nebo co nahrazuje tradiční superhrdiny?)

3) Problém adaptace a intermediality, narace a performace; narativ a scénický obraz - teoretická východiska

4) Komiks jako adaptace a interpretace literárních textů (Kafka, Bernhard, Musil)

5) Komiks jako historická narace (Mašek, Kosatík, Spiegelman)

6) Současný český komiks Výběr z textů: Alan Moore: Strážci (BB art,

2017) (Frank Miller: Návrat temného rytíře, Crew

2012) Charles Burns: Naposled (Trystero,

2017) Jaromír 99, David Z. Mairowitz a Franz Kafka: Zámek (Labyrint,

2013) Franz Kafka, Peter Kruper: Proměna (Netopejr,

2004) Franz Kafka, Chantal Montellier, David Z. Mairowitz : Proces (BB art,

2009) Robert Musil, Nicolas Mahler: Muž bez vlastností (Archa,

2014) Thomas Bernhard, Nicolas Mahler: Staří mistři (Archa,

2013) Marek Šindelka, Vojtěch Mašek, Marek Pokorný: Svatá Barbora (Lipnik,

2016) Vojtěch Mašek: Sestry Dietlovy (Lipnik,

2016) Džian Baban, Jiří Grus, Vojtěch Mašek: Ve stínu šumavských hvozdů (Lipnik,

2018) Pavel Kosatík, Karel Jerie: Češi

1968. Jak Dubček v Moskvě kapituloval (Mladá fronta,

2016) Dan Černý, Karel Kosatík: Češi 1992: Jak Mečiar s Klausem rozdělili stát (Mladá fronta,

2014) Sekundární literatura: GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Host, Brno

2005. McCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. BB/art, Praha

2008. JEDLIČKOVÁ, Alice. Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění. In: KRAUSOVÁ, Lenka, SCHNEIDER, Jan (eds.). Intermedialita: slovo – obraz - zvuk: sborník příspěvků ze sympozia [pořádaného Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech

7.-

8. Listopadu 2007]. Univerzita Palackého v Olomouci,

2008. FORET, Martin, KOŘÍNEK, Pavel PROKŮPEK, Tomáš, JAREŠ, Michal (eds.) Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Univerzita Palackého, Olomouc

2012. FORET, Martin, KOŘÍNEK, Tomáš, JAREŠ, Michal. V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha

2015. WIGAN, Mark. Umění ilustrace: vizuální myšlení. Computer press, Brno

2010. TOY_BOX. Komiksová učebnice. Paseka

2019. HUTCHEON, Linda. Co se děje při adaptaci. in Iluminace, 22, č. 1 (77), 2010, s. 23-57 HUTCHEON, Linda: A Theory of Adaptation. New York, London: Routledge 2006 JEDLIČKOVÁ, Alice. Zkušenost prostoru. Vyprávění a vizuální paralely. Academia 2010 FEDROVÁ,Stanislava; JEDLIČKOVÁ, Alice. Intermediální poetika příběhu. Ústav pro českou literaturu, Praha

2011. ECO, Umberto. Mýtus Supermana Michalovi, Peter - Zuska, Vlastimil: Znaky, obrazy a stíny slov. AMU

2009. Vojtěchovský, Miroslav - Ostrý, Jaroslav: Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. AMU/Kant 2008