Charles Explorer logo
🇬🇧

Expulsion / Transfer / Displacement of the Sudeten Germans in Czech and German-Language Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700302

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhované tituly, jimiž se budeme zabývat: Václav Řezáč: Nástup (1951)Olga Barényiová: Pražský tanec smrti (německy 1958, česky 2012)Jaroslav Durych: Boží duha (psáno 1955, vyšlo 1969)Vladimír Körner: Adelheid (1967)Vladimír Vokolek: Pátým pádem (psáno v 80. letech 20. století, 1996)Pavel Kohout: Ta dlouhá vlna za kýlem (2000)Erika Härtl Coccolini: Praha-Vinohrady, Čáslavská 15 (německy 2008, česky 2008)Herma Kennel: Bergersdorf (německy, česky 2011) Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (2006)Jaroslav Rudiš, Jaromír 99: Alois Nebel (2006)David Vondráček – Josef Mlejnek: Zabíjení po česku. Rozhovor.

Praha 2010.Josef Urban: 7 dní hříchů (2012)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Téma transferu/odsunu/vysídlení/vyhnání sudetských Němců bylo po druhé světové válce dlouhou dobu kontroverzní.

"Český" a "sudetoněmecký" přístup se od sebe diametrálně lišily. A to nejen ve sféře politiky a veřejné diskuse, ale i literární prezentace této události (Řezáčův Nástup na jedné straně, Barényiové Pražský tanec smrti na straně druhé).

Byla to ovšem právě literatura (příkladně Durychova novela Boží duha napsaná 1955), která začala ukazovat "odvrácenou tvář" nuceného transferu Němců z Československa. Po diskusi, která probíhala z české strany v samizdatu a exilu od konce 70. let minulého století, a zejména po demokratickém převratu 1989, se začala neslučitelná stanoviska obou stran sbližovat. Projevilo se to i v literární prezentaci tématu (z české strany Vokolek, Šmíd, Kohout a řada mladších autorů; z německé například Tietz).

Cílem semináře bude analyzovat a vzájemně konfrontovat tyto literární prezentace vyhnání sudetských Němců.