Charles Explorer logo
🇬🇧

Psycholinguistics of speech production

Class at Faculty of Arts |
ABO700307

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se uskuteční v termínech 27. 2., 6. 3., 20. 3., 27.3. a 10.4. nebo 24.4. (datum bude upřesněno).

Text k přečtení na první hodinu:

Bordag, D. (2005): Modely řečové produkce v současné psycholingvistice. Slovo a slovesnost, 66, 180-193.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Po obecném úvodu do psycholingvistiky řečové produkce bude následovat podrobný rozbor tří základních zdrojů dat, na jejichž základě je řečová produkce modelována: řečových chyb, afázií a psycholingvistických experimentů.

Podrobně budou analyzovány a porovnány tři základní modely řečové produkce, Dellův, Caramazzův a Leveltův, z nichž každý vychází primárně z jednoho z uvedených typů dat. Dále se budeme zabývat časovým průběhem aktivace sémantické, gramatické a fonologické informace během řečové produkce a představíme si různé typy behaviorálních experimentů. Seminář bude zakončen vhledem do psycholingvistického výzkumu češtiny a to prostřednictvím experimentů zkoumajících zpracování gramatického rodu a deklinační a konjugační třídy. Seminář se okrajově zabývá i řečovou produkcí v cizím jazyce.