Charles Explorer logo
🇬🇧

Roland Barthes II

Class at Faculty of Arts |
ABO700310

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude – v rámci metodologické schůdnosti takového přístupu – monograficky zabývat Rolandem Barthesem jako autorem několika ucelených strukturalistických a poststrukturalistických teorií. V rámci základní periodizace Barthesovy tvorby nabídne vhled do hlavních témat a zejména možnost relativně soustředěné četby klíčových textů a následné diskuse o nich.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální. Těžištěm zájmu v zimním semestru bude Barthesova cesta k pojetí strukturalismu, jeho způsob práce s klíčovými pojmy (řeč, znak, mýtus, promluva) a teoretické zázemí v marxismu, hegelianismu a lingvistickém strukturalismu. Východiskem celého kurzu bude Barthesův text „Smrt autora“. Snaha pochopit jeho genezi a konotace bude pak osou bádání v zimním semestru.

V letním semestru bude navazovat kurz zaměřený na více na „poststrukturalistické“ texty a operaci podrývání struktury při jejím udržování (S/Z, „Efekt reálného“, Rozkoš z textu, Fragmenty milostného diskurzu, Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, Světlá komora).