Charles Explorer logo
🇬🇧

Development of Edition

Class at Faculty of Arts |
ABO700314

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Co a proč vydávat? Hledání předchozích vydání Textové prameny Příprava nově napsaného rukopisu Edice „nalezeného“, nikdy nevydaného rukopisu Příprava souborného vydání nebo výboru Komentované vydání Diplomatické vydání Vydávání korespondence Způsoby komentáře Kritika vydání   Praktické kroky: (1) Kde a jak začíná vydavatelská činnost, co a proč vydávat? (2) Co znamená (a) osobní výběr, (b) úkol v rámci zaměstnání. (3) Co obnáší edice aktuálního, nového rukopisu (4) Rukopis žijícího autora, už někdy vydaný (5) Rukopis autora nežijícího, dosud nevydaný/vydaný, (6) Soubor/výbor děl z rukopisů/časopisů/sborníků, (7) Hledání předchozích vydání (a) knižních, (b) časopiseckých, (c) ostatních (sborníky, příležitostné tisky apod.), bibliografický výzkum

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Účelem semináře je seznámit se se základními editorskými úkony při přípravě různých typů vydání (čtenářské, vědecké, diplomatické), od okamžiku úvahy o edičním záměru, přes bibliografický výzkum až po závěrečné korektury tištěného nebo elektronického vydání.