Charles Explorer logo
🇬🇧

Interpretation of World Literature Works for Secondary Education II

Class at Faculty of Arts |
ABO700315

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Co je a co není interpretace

Hranice a možnosti interpretování

Interpretační praxe

Učit interpretací a učit interpretaci

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obecným cílem semináře Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku II bude (stejně jako v semináři předcházejícím) nahlížet na literární interpretaci didaktickou perspektivou. Tato problematika pro nás bude proto složena ze dvou oblastí: jednak z otázky „jak si dílo interpretuje učitel“ (bude tedy otevřen prostor pro diskusi nad interpretacemi vybraných děl), jednak z otázky „jak navést k vlastní a skutečné interpretaci studenty“ (za tímto účelem budeme promýšlet i vymezení interpretace, její meze a její didakticky výhodnou podobu). Obě perspektivy budou v druhé fázi semináře propojeny ve vystoupeních studentů – ta však nebudou mikrovýukou, nýbrž spíše reflexí hypotetických příprav na výuku („učitelského přemýšlení nad tématem“) a zkušební vytváření podpůrných didaktických materiálů (sad otázek, tzv. interpretačních map) k interpretacím děl světové literatury dle vlastní volby. Konkrétní náplň (a poměr teorie a praxe) se ale bude odvíjet do velké míry od možností a zájmu přihlášených studentů.

Seminář je zcela otevřen jak účastníkům kurzu v ZS, tak zájemcům novým.