Charles Explorer logo
🇬🇧

Václav Havel: Playwriter and Politician

Class at Faculty of Arts |
ABO700320

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Týden / Díla 1. Absurdní drama na východě a na západě. Zahradní slavnost. Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění 2. Žebrácká opera, Spiklenci, Horský hotel 3. Audience, Vernisáž, Protest. Moc bezmocných 4. Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Odcházení  

Výuka proběhne v těchto termínech: 26. 3. 2020 2. 4. 2020 9. 4. 2020 (přesto, že je na tento den plánováno děkanské volno) 16. 4. 2020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs srovná Havlovy absurdní hry z šedesátých let, vzniklé v optimistickém kontextu tehdejší reformní doby, s jeho hrami ze sedmdesátých a osmdesátých let, vzniklými v daleko obtížnější situaci. Bude také analyzovat Havlovu esejistickou a politickou činnost před rokem 1989 a srovná jeho dílo a činnost z období před pádem komunismu s jeho vystupováním ve funkci českého prezidenta a s jeho poslední hrou a filmem Odcházení.