Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary voice. Literarly? Audial aspects of speeches of literary characters

Class at Faculty of Arts |
ABO700322

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)      19. 2. – úvodní hodina, vymezení oblasti zájmu, zadání referátů   2)      26. 2. – vyjádření promluv postav v kontextu literární teorie, možnosti dělení   3)      4. 3. – oralita   4)      11. 3. – psycholingvistické aspekty čtení   5)      18. 3. – vybrané filozofické přístupy   6)      25. 3. – naratologie – implikovaný čtenář   7)      1. 4. – naratologie – literární postavy   8)      8. 4. – promluva autentická; promluva v literatuře   9)      15. 4. – alternativní systém klasifikace literárních promluv   10)   22. 4. – konvenční a neutrální vyjadřování promluv ve vyprávění   11)   29. 4. – realistické a parodické vyjadřování promluv ve vyprávění   12)   6. 5. – identifikační a symbolické vyjadřování promluv ve vyprávění   13)  13. 5. – závěrečná hodina, reflexe

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na analýzu řečových projevů literárních postav a strategie jejich ztvárnění s důsledky pro čtenářovu interpretaci. Vybrané úryvky literárně zpracovaných dialogů budou zvažovány v příslušných teoretických souvislostech (naratologie, psycholingvistika, teorie orality aj.).

Seminář je určen pro studenty bakalářského i magisterského studia.