Charles Explorer logo
🇬🇧

Research on Readers and Reading

Class at Faculty of Arts |
ABO700326

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program kurzu

Poznámka – týmy pracují kolektivně během výukového času, částečně (asynchronně) i mimo něj. Nárazově studenti plní také individuální úkoly. Po vyrozumění o přijetí do kurzu je třeba se zapsat i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777     3. 10. 2023         Úvod do kurzu, rozdělení týmů [POZOR: už 3. – 10. 10. individuální písemný úkol] 10. 10. 2023       Kvalitativní data: úvod, analytické cvičení 17. 10. 2023       Stávka 24. 10. 2023       Kvalitativní data: druhé analytické cvičení - samostatná práce ve skupinách 31. 10. 2023       Prezentace analýz, úvod do metody rozhovoru 7. 11. 2023         Příprava rozhovorů 14. 11. 2023       Realizace rozhovorů a přepis dat (8. – 20. 11.) - bez semináře 21. 11. 2023       Reflexe výzkumu, analýza 28. 11. 2023       Analýza, interpretace, společné psaní 5. 12. 2023         Analýza, interpretace, společné psaní 12. 12. 2023       Výstupní prezentace 19. 12. 2023       Zpětná vazba a závěrečná reflexe 2. 1. 2024           ODPADÁ 9. 1. 2024           ODPADÁ

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V zimním semestru 23/24 se projektový kurz Jak zkoumat čtení zaměří na to, jak se čtení proměňuje v průběhu života a v závislosti na jeho účelu. V kurzu budete:

- reflektovat nad svým vlastním čtenářským vývojem (částečně za pomoci odborné literatury),

- navrhovat, provádět a analyzovat rozhovory o čtení s dospělými účastníky,

- intenzivně a do hloubky pracovat s kvalitativními daty různého druhu

- a především fungovat v týmu.

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je Vaše týmové a praktické osobnostní založení. Výzkum v podobě rozhovorů budete vymýšlet a vyhodnocovat kolektivně. Praktické úkoly budou zahrnovat mj. nábor účastníků (1 účastník na studenta), domlouvání termínů s nimi i mezi sebou v týmu, technické zajištění a přepis dat. Výstupem z kurzu bude jednak prezentace výsledků v rámci týmu, jednak individuální písemná reflexe. Je potřeba, abyste funkčně četli odborné texty v angličtině, kterých však nebude mnoho.

POZOR: Po úspěšném zapsání do kurzu, nejpozději 26. 9., zašlete prosím krátkou zprávu na anezka.kuzmicova@ff.cuni.cz, kde stručně popíšete:

- co od kurzu očekáváte, čím vás zaujal,

- jakou máte dosavadní zkušenost s empirickým výzkumem

- a jakou roli běžně zaujímáte v pracovním kolektivu.

Dále se prosím zapište i přes Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3777