Charles Explorer logo
🇬🇧

Synsemantic Words

Class at Faculty of Arts |
ABO700328

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obecné otázky vymezení slovních druhůCharakteristika synsémantikVymezení jednotlivých synsémantických slovních druhů (předložky, spojky, částice)Hraniční slovní druhy (citoslovce, příslovce atd.)Lexikografický přístupSyntax a diskurzKorpus, automatické zpracování, disambiguaceSynsémantika ve školePojetí synsémantik v české vs. zahraniční jazykovědě

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se studenti seznámí s různými teoretickými přístupy k synsémantickým slovním druhům. Zaměří se při tom na pohled lexikografie, analýzy diskurzu, korpusového zpracování či možnosti didaktického zjednodušení ve školní praxi.