Charles Explorer logo
🇬🇧

Across different psycholinguistic topics

Class at Faculty of Arts |
ABO700329

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Termíny setkání (v týmové studovně Knihovny Jana Palacha): 31. 3. 2020 10:30-12:30 21. 4. 2020 10:50-14:00 12. 5. 2020 10:50-14:00 19. 5. 2020 10:50-14:00 26. 5. 2020 10:50-14:00

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V tomto semináři se studujícím skýtá možnost se seznámit s různými tématy z oboru experimentální psycholingvistiky. Seminář je koncipovaný tak, že v rámci vybraných témat bude představeny různé psycholingvistické metody a přístupy. Ke každému tématu se bude v semináři číst a (kriticky) diskutovat jeden vědecký článek. Práce s textem bude doplňována praktickými cvičeními, které se budou vztahovat jak na možnost vytvoření vlastního experimentálního designu, tak i na celkové prohloubení znalostí v psycholingvistice. Vybraná témata budou mimo jiné zahrnovat následují oblasti: lingvistická relativita, zpracování jazyka u pacientů a

Alzheimerovou demencí, osvojování jazyka u bilingvních a multilingvních jedinců (včetně dětí), role jazyka při prostorovém vnímání, jazykové prostředky pro vyjádření prostorových relací. Články budou převážně v angličtině.

Příprava článků je nutným předpokladem účasti na semináři.