Charles Explorer logo
🇬🇧

Institute of Czech Language and Theory of Communication Being Youtuber

Class at Faculty of Arts |
ABO700333

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Smyslem semináře je připravit kvalitní popularizační materiály jak z jednotlivých jazykových rovin, tak o vybraných aktuálních jevech, a to pro youtubový kanál ÚČJTK FF UK. Prostřednictvím tohoto kanálu náš ústav kromě interních materiálů nabízí didaktická videa a komentované přednášky a pokouší se o svěží prezentaci lingvistické bohemistiky, aplikované lingvistiky a didaktiky češtiny.

Během čtyř až šesti prezenčních setkání se budeme věnovat otázce popularizace vědy a různým platformám pro popularizaci češtiny a lingvistiky. Probereme, jak se na češtinu dívají laici a proč tomu tak je, a natrénujeme prezentaci odborného tématu laikům formou psaného jazykového koutku.

Stěžejní částí semináře pak bude příprava materiálů a nahrávání jednotlivých příspěvků pro youtubový kanál. Tato část bude probíhat distanční formou za pomoci individuálních konzultací.

Na tématech a formě příspěvků se dohodneme během semináře tak, aby byli spokojeni tvůrci i příjemci videa.