Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Aspects of Teaching Czech as a Second Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700334

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus bude specifikován na základě profilů účastníků semináře. Témata, kterých se seminář bude týkat:

1. komunikace v jazykové třídě

2. vedení třídy

3. domácí úkoly

4. autonomie studentů

5. motivační vyučování

6. potenciální problémy v jazykové třídě

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům, kteří mají zkušenost s výukou ČCJ v teorii i praxi a chtějí její praktické aspekty reflektovat ve společné práci v semináři.

V případě potřeby bude výuka probíhat distančně (on-line seminář v čase výuky dle rozvrhu).