Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading at School

Class at Faculty of Arts |
ABO700335

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je seznámit se s podstatnými rysy rozvoje umění číst ve škole a získat přímou zkušenost s přípravou materiálů pro výuku zaměřenou na rozvoj umění číst, s důrazem na čtení kritické. Jádrem práce v semináři je příprava pracovních listů k jednotlivým kapitolám učebnic pro druhý stupeň základní školy a ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií.