Charles Explorer logo
🇬🇧

Lamentation and Mourning

Class at Faculty of Arts |
ABO700338

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Lamentace a truchlení Požadavky pro získání atestace: pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů, Charakteristika kurzu: „Co všechno člověk unese? A kde je mez?“ ptá se básnířka Bohumila Grögerová v Času mezi tehdy a teď. Jedná o palimpsestový text, jímž prorůstají deníky, útržky dialogů, telefonické rozhovory, básně. Začíná jej psát v době hospitalizace Josefa Hiršala jako psaní „proti ztrátě paměti, proti smutku.“ Zásadní věci, se odehrávají mezi „tehdy“ a „teď“. V tomto kurzu nás budou zajímat právě různé podoby psaní „proti smutku“, v jehož časoprostoru, mezi tehdy a nyní, neplyne pouze nostalgické snění. Poetika pomíjivosti je poetikou odcházení, rozpadání, mlčení, ale i zjevování skrytého, poukazování „za“ (věci a jejich významy) nebo roz(pře)tržitosti a ledabylosti, zvýznamňuje vše ulpívavé, krajní, ambivalentní. V próze a poezii poetika pomíjivosti mimořádným způsobem hřezne v ženských truchleních. Budeme se věnovat však i tomu, jak truchlí muži. Budou nás zajímat podoby lkaní a truchlení a jeho proměna od mýtu po současnou literaturu. Jaké žánry truchlení nalezneme v soudobé literatuře? A jakým způsobem se terapeutická a rituální funkce truchlení a lamentace přenáší do moderní literatury? Poetika pomíjivosti je poetikou odcházení, rozpadání, mlčení, ale i zjevování skrytého, poukazování „za“ (věci a jejich významy) nebo roz(pře)tržitosti a ledabylosti. V případě distanční výuky bude seminář probíhat online; formou zoom videokonference. Tematické okruhy:

1) mýtické a rituální obrazy nářku a truchlení (Orfeus, Ištar, Achilleus)

2) biblické žalozpěvy a proměny elegického žánru (Orten, Blatný, Zahradníček, Rilke, Trakl...)

3) tradice a podoby útěšného psaní (Augustinus, Abelárd, Boëthius)

4) milostný diskurs - promluva uvnitř sebe sama, tváří tvář druhému, který mlčí

5) poetika pomíjivosti

6) deník: vyprávění sebe sama

7) podoby ženského truchlení 15/10 Sestup Inanny do podsvětí, Sestup Ištar do podsvětí, Ílias18.zpěv Mirek Lžičař 22/10 biblické žalmy a žalozpěvy, žalm a elegie v moderní poezii (Hlaváček, Orten, Diviš, Jirous) Klára Nekvasilová a Vít Voříšek 29/10 Bernardim Ribeiro: Kniha stesku, Abelard: Dopisy lásky a utrpení 5/11 Božena Němcová: Lamentace. Dopisy mužům Tereza Kuglerová 12/11 Friederike Mayröckerová: Rekviem za Ernsta Jandla, Bohumila Grögerová: Čas mezi tehdy a teď, Můj labyrint 19/11 Bohumil Hrabal: Kouzelná flétna, Naivní fuga 26/11 Volker Wiedermann: Ostende

1936. Léto jednoho přátelství, nebo Josef Winkler: Až nastane čas /Kateřina Burgersteinova 3/12 W.G. Sebald: Byt ve venkovském domě 10/12 Péter Esterházy: Deník se Sl. Inivkou 17/12 Daniela Hodrová: Vyvolávání Lenka Bernátová 7/1 eseje (Hodrová, Assmannová, Macho, ..) Doporučená literatura: Homéros: Íllias Abélard a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky Boëthius: Filosofie utěšitelka Bernardim Ribeiro: Kniha stesku Božena Němcová: Lamentace. Dopisy mužům Fernando Pessoa: Kniha neklidu Friederike Mayröckerová: Rekviem za Enrsta Jandla Bohumila Grögerová: Čas mezi tehdy a teď, Rukopis Daniela Hodrová: Vyvolávání Péter Esterházy: Deník se Sl. Inivkou Bohumil Hrabal: Kouzelná flétna, Naivní fuga Thomas Bernhard: Wittgensteinův synovec W.G. Sebald: Byt ve venkovském domě Volker Wiedermann: Ostende

1936. Léto jednoho přátelství Josef Winkler: Až nastane čas Odborná literatura: Aries, Philippe: Dějiny smrti. Argo, Praha

2020. Assmannová, Aleida: Prostory vzpomínání: Podoby a proměny kulturní paměti. Karolinum, Praha,

2018. Blanchot, Maurice: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha

1999. Barthes, Roland: Fragmenty milostného diskurzu. Pavel Mervart, Praha

2008. Benjamin, Walter: Původ německé truchlohry. Malvern, Praha

2016. Buttlerová, Judith: Rámce války: Za které životy netruchlíme? Karolinum, Praha

2013. Földényi, László: Melancholie. Malvern, Praha

2013. Hodrová, Daniela: Chvála schoulení. Eseje z poetiky pomíjivosti. Malvern, Praha

2011. Kratochvil, Alexander (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd: Komentovaná antologie teoretických textů. Akropolis, Praha

2015. Langerová, Marie: Hnízda snění. Malvern, Praha

2011. Macho, Thomas. Smrt a truchlení v kulturologické perspektivě. In Assmann, Jan. Smrt jako fenomén kulturní teorie. Vyšehrad, Praha

2000. Petříček, Miroslav: Filosofie noir. Karolinum, Praha

2018. Sontagová, Susan: S bolestí druhých před očima. Paseka, Praha a Litomyšl

2011.