Charles Explorer logo
🇬🇧

Images of Rivers and Sea in Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700340

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrh hlavních témat:

1) Motiv mořské bouře ve starší literatuře (Prefát, Komenský, Harant).

2) Novoromantismus: Čechova Bouře.

3) Shakespearova Zimní pohádka a její ohlasy: Viktor Dyk, Ingeborg Bachmann, Franz Fühmann, Jiří Gruša.

4) Jan Neruda: Hastrman, Romance helgolandská.

5) Čapkova Válka s Mloky.

6) Řeky, voda a utonulí: S. K. Neumann (Kniha lesů, vod a strání, S městem za zády), bratři Čapkové (Zářivé hlubiny), Josef Čapek (Plynoucí do Acherontu), Vítězslav Nezval (Neznámá ze Seiny), Jan Čep (Do města).

7) Moře v moderní české poezii:  Otokar Fischer (Hlasy (1923), Jiří Wolker: Balada o námořníku; Moře (Těžká hodina,

1922); Jaroslav Seifert : Na vlnách TSF (1925);  Konstantin Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu (1928); Nový Ikaros (1929); Jan Skácel: Moře (Co zbylo z anděla); Pavel Kolmačka: Mooře (2010).

8) Vltava, Sázava, Berounka (Marie Majerová: Přehrada; Jan Morávek: Plavci na Sázavě; Josef Toman a a Václav Krška: Řeka čaruje; František Hrubín: Romance pro křídlovku; Ota Pavel: Smrt krásných srnců).

9) Moře v novější próze (Zuzana Brabcová: Daleko od stromu; Michal Viewegh: Účastníci zájezdu; Petra Soukupová: K moři).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude zabývat obrazy moře a řek v české literatuře (a případně i německojazyčné) od raného novověku po současnost.