Charles Explorer logo
🇬🇧

Cantiones of the Jistebnice hymn-book

Class at Faculty of Arts |
ABO700345

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1) memoratio – písňové parafráze kanonických křesťanských textů

2) translatio – vernakularizace hymnografie

3) transformatio – dopisování a přepisování kanonických textů

4) narratio – zpívaná vita Christi

5) argumentatio per auctoritatem – zpívaná exegeze

6) argumentatio per citatum – duchovní píseň jako ars compilandi

7) denuntiatio – zpívaná satira a polemika

8) apologia et consolatio – zpívaná apologie a konsolace

9) agitatio – časové písně

10) ecclesia militans – válečné a bojové písně Konkrétní texty k interpretaci budou k dispozici na začátku kurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rukopis bohemikální provenience pocházející nejpozději z počátku 30. let 15. století, jenž je uchováván v Knihovně Národního muzea pod signaturou II C 7 a znám pod novodobým označením Jistebnický kancionál, patří v celoevropském kontextu mezi nejzajímavější prameny pozdně středověké vernakulární hymnografie. Jeho součástí je mj. ucelený soubor 64 českých duchovních písní, který má charakter kancionálu (fol. 27v–55v).

Ten obsahuje v mnoha ohledech unikátní repertoár: vedle několika písní staršího původu (pocházejících pravděpodobně z pozdního 14. století) to jsou především nové písně výrazně nábožensky reformního zaměření, u nichž je zřetelná jejich husitská provenience a jež jsou zároveň v mnoha případech texty výrazných rétorických kvalit. Jde tedy o textový korpus, který je ve srovnání s jinými dobovými vernakulárními hymnografickými prameny nejen nezvykle početný, ale též nebývale žánrově rozmanitý, svědčící o pozoruhodném rozvinutí funkčního potenciálu vernakulární duchovní písně v Čechách prvních desetiletí 15. století: písňový repertoár Jistebnického kancionálu zahrnuje zpívanou věrouku a katechezi, náboženskou polemiku, satiru, apologii i konsolaci, zpívanou postilu, časové básnictví a zpívané zpravodajství, válečné písně a vojenský řád...

Těžištěm seminárních setkání budou tedy společné pokusy o literárněhistoricky ukotvenou interpretaci vybraných písňových textů právě z tohoto „skrytého kancionálu“ rukopisu II C 7.