Charles Explorer logo
🇬🇧

Audiobook in Theory and Practice

Class at Faculty of Arts |
ABO700351

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře bude zahrnovat teoretickou část věnující se pojetí audioknih v odborné literatuře, historii audioknih, postavení audioknih na trhu v ČR i ve světě, výrobním procesům tohoto média či principům čtení nahlas ve srovnání s tichým čtením. Výuku navštíví také tři hosté z praxe, kteří poskytnou vhled do problematiky tvoření hlasu a výrazové práce s ním, seznámí studenty s možnostmi nahrávací techniky a informují je o provozu audioknižního vydavatelství pro nevidomé posluchače.

Během celého semestru se budou studenti podílet na výrobě společné audioknihy – od samotného výběru textové předlohy přes její dramaturgické zpracování, režijní konzultace a hlasovou interpretaci až po technické zpracování zvuku v programu Audacity. V rámci úvodního setkání si studenti společně zvolí jednu až dvě profesionální audioknihy, které si všichni poslechnou pro účely společné debaty o těchto konkrétních dílech.

Každý ze studentů si také sám zvolí jednu audioknihu, jejíž recenzi odprezentuje svým kolegům.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tematická náplň semináře se pokusí o základní úvod do studia audioknih - oboru, který se v současné době dynamicky rozvíjí. Jedním z cílů předmětu je zasadit oblast audioknih do teoretického rámce, který zároveň poslouží jako ukotvení pro praktickou část výuky. Účastníci semináře nakonec společně vytvoří jimi namluvenou audioknihu, která bude sloužit pouze pro studijní účely a její případné zveřejnění bude věcí dohody všech zúčastněných stran. Do výuky budou pozváni hosté z audioknižní praxe. Kurz je určen především studentům Bc.

Případná distanční forma předmětu bude uskutečňována skrze platformu Microsoft Teams každé úterý v čase od 15:50, stejně jako by tomu tak bylo v případě prezenční docházky. Zásadní složku semináře (pokud bude i nadále veden distančně) však budou plnit konzultační hodiny dle individuální domluvy i potřeby, a to zejména při režijně-interpretační práci na textu.