Charles Explorer logo
🇬🇧

Rhetorical Criticism: Reading Selected Speeches and Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO700352

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus

Texty nedostupné a výňatky budou nasdíleny přes moodle. Na texty dostupné on-line odkazuji pomocí hyperlinků v příslušných položkách sylabu (nutno prohlížet v SISu).

Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11956

Projevy a stati

Emil Hácha 1) Hácha, Emil: Protektorát Čechy a Morava. Rozhlasový projev dne 16. března 1939, in:Pan president k národu. Výbor z projevů pana státního presidenta Dr. Emila Háchy s jeho předmluvou, Propagační komise N. S.: Praha 1940, s. 7–9, též Bejvávalo.cz (přístup 18. 8. 2019).

Jaroslav Seifert na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů 2) Seifert, Jaroslav, sjezdový diskusní příspěvek, in: II. sjezd Svazu československých spisovatelů (22.–29. 4. 1956). Protokol, ed. Michal Bauer, Akropolis: Praha 2011, s. 464–466.

Milan Kundera na IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů 3a) Kundera, Milan: Nesamozřejmost národa, Literární noviny 16, č. 38 (22. 9.), 1967, s. 3. 3b) Kundera, Milan: Nesamozřejmost národa, Literární listy 1, č. 4 (21. 3.), 1968, s. 6. 4) 23. září 1967, Denní zpráva č. 81, Literární noviny č. 38 z 23. 9. 1967 – vydává Svaz čs. spisovatelů Praha, in: Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dozoru, 1957 – 1967, 3. část, ed. Karel Kaplan a Jana Váchová, Ústav pro soudobé dějiny 1995, s. 143–145. 5) Hendrych, Jiří: Spisovatel, literatura a socialistická společnost, Kulturní tvorba 5, č. 27 (6. 7.), 1967, s. 1 a 4–5. 6) Hendrych, Jiří: Některé ideologické otázky a závěry ke IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů (referát s J. Hendrycha na plénu ÚV KSČ ve dnech 26.–27. září 1967.

Alexandr Dubček 7) Dubček, Alexandr: Projev prvního tajemníka ÚV KSČ s. A. Dubčeka v Čs. rozhlasu 27. srpna 1968, kolem 17.30, in: Sedm pražských dnů. 21. – 27 srpen 1968, ed. Josef Macek a kol., Academia: Praha 1990, s. 301–306.

Rozhlasová původní podoba: https://soundcloud.com/srpen1968/alexander-dubcek-projev-po-navratu-z-moskvy-27-8-1968

Gustáv Husák a nástup normalizace 8) Husák, Gustáv: Projev soudruha dr. Gustáva Husáka,Rudé právo 49, č. 91 (18. 4.), 1969, s. 1. Gustáv Husák: Projev v Československé televizi, 17. dubna 1969, in: týž: O obraně a ochraně socialismu. Výbor z projevů a statí 1969–1981, Naše vojsko: Praha 1982, s. 9–12. 9) Husák, Gustáv: Musíme hledat poctivé komunistické řešení. Ze závěrečného slova soudruha Gustáva Husáka na plénu ÚV KSČ, Rudé právo 49, č. 92 (19. 4.), 1969, s. 1 a 3. Gustáv Husák: Musíme hledat poctivé komunistické řešení, 17. dubna 1969, in: týž: O obraně a ochraně socialismu. Výbor z projevů a statí 1969–1981, Naše vojsko: Praha 1982, s. 13–27.

Václav Havel 10) Václav Havel: Projev k demonstrantům, Praha, Václavské náměstí, 10. prosince 1989, in: Havel, Václav: Eseje a jiné texty z let 1970–89, Praha: Torst 1999, s. 1173–1176, též Atlas Transformace (přístup 19. 8. 2019).

Václav Klaus a Jiří Weigl o interpretaci výsledků druhé světové války 11) Klaus, Václav; Weigl, Kdo vlastně vyhrál druhou světovou válku?, Lidové noviny 33, č. 124 (30. 5.), 2020, příloha Orientace, s. 15; též jako Kdo má zájem na reinterpretaci druhé světové války. Václav Klaus a Jiří Weigl pro Lidové noviny, URL: https://www.institutvk.cz/clanky/1549.html. (Též Letter to the Editor Lidových Novin.) 12) Sjezd spisovatelů, 5. 6. 2015, projev Jiřího Němce

Základní pojmy

Hart, Roderick P.; Daughton, Suzanne: Modern Rhetorical Criticism, Routledge, 2004, 3. vyd. 1) Étos – patos – logos

Aristotelés: Rétorika, přel. Antonín Kříž, Rezek: Praha 2010, 3. vyd. Druhá kniha, kap. I. (alternativně slovenské vyd.) 2) Téma van Dijk, Teun A.: Structures of News in the Press, in: Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, ed. Teun A. van Dijk, s. 69–93, kap. Thematic structures, s. 74. 3) Argument, argumentace

Kopecký, Jakub: Argumentace v jazykové interakci, Slovo a slovesnost 79, č. 4, 2018, s. 322–344.

Lotko, Edvard: Kapitoly ze současné rétoriky, Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc 2004, 2. vyd. Kap. X, oddíl 1.

Rozšiřující: Boardman, Frank; Kahane, Howard; Cavender, Nancy: Logic and Contemporary Rhetoric. The Use of Reason in Everyday Life, Cengage Learning 2017 (první vydání 1971). Především kapitola 1. 4) Rétorická situace, exigentia

Consigny, Scott: Rhetoric and Its Situations, Philosophy & Rhetoric 7, č. 3, 1974, s. 175–186, dostupné z URL http://www.jstor.com/stable/40237197.

Rozšiřující: Hart, Roderick P.; Daughton, Suzanne: Modern Rhetorical Criticism, Routledge, 2004, 3. vyd., s. 37–56. 5) Kontext van Dijk, Teun A.: Discourse and Context. A Sociocognitive Approach, Cambridge University Press 2009. 6) Metafory a lexikum

Lakoff, George; Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme, přel. Mirek Čejka, Host: Brno 2014, 2. vyd., především 1.–3. kap.

Rozšiřující:

Hart, Roderick P.; Daughton, Suzanne: Modern Rhetorical Criticism, Routledge, 2004, 3. vyd., s. 139–150.

Hart, Roderick P.; Daughton, Suzanne: Modern Rhetorical Criticism, Routledge, 2004, 3. vyd., s. 151–176. 7) Cenzura

Biermann, Armin: „Nebezpečná literatura“ – Náčrt teorie literární cenzury, přel. Tomáš Pavlíček, in: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2012, s. 167–199.

Michael Holquist: Pokřivený originál: paradox cenzury, přel. Michal Charypar, in: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře, ed. Tomáš Pavlíček, Petr Píša, Michael Wögerbauer, Host: Brno 2012, s. 103–118. 8) Propaganda

Propaganda: Jowett, Garth S.; O'Donnell, Victoria: Propaganda & Persuasion, Sage: Los Angeles 2012, 5. vyd., především s. 13–37.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rétorická kritika je metodou rozboru a interpretace projevů a textů, která vychází z klasické rétoriky („aplikovaná rétorika“) a těží z poznatků mj. literární a mediální teorie, teorie diskursu či (sociální) psychologie. Zaměřuje se jak textostředně na obsah a jazyk projevu, tak na celek situace, v níž byl projev přednesen.

V kursu se seznámíme se základními pojmy a rovinami analýzy. Hlavní náplní bude rozbor projevů a statí předních představitelů české kultury a politiky od druhé světové války (Kundera, Seifert, Havel, Hácha, Dubček, Husák, Klaus) – vybrány byly takové, které byly prosloveny či otištěny v krizových a přelomových historických momentech (vznik Protektorátu Čechy a Morava, kritika stalinského kultu osobnosti, předehra pražského jara 1968, počátek „normalizace“...). Projevy, situace a strategie různých řečníků budeme srovnávat i mezi sebou.