Charles Explorer logo
🇬🇧

Animal voice in medieval literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700354

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Při větším počtu studentů budou účastníci kurzu rozděleni do dvou skupin; online setkání budou kombinována s písemnou konzultací vypracovaných úkolů vztahujících se k probíraným textům. O přesném průběhu online výuky a organizaci kurzu budou zapsaní studenti informováni mailem.   6. 10. - úvod: zvířata v knize 13. 10. - čtení zvířecích kůží (Nová rada, v. 1-122; Marie de France, Bisclavret) 20. 10. - slovo na počátku (Nová rada, v. 123-372; Geoffrey Chaucer, Ptačí sněm) 27. 10. - čas a moc (Nová rada, v. 373-538; Ptáček a mnich; Kvítky svatého Františka) 3. 11. - světské spory (Nová rada, v. 539-776; Román o Lišákovi) 10. 11. - rytířství (Nová rada, v. 777-976; Kronika o Bruncvíkovi) 24. 11. - pokorná těla (Nová rada, v. 977-1250; Život Ezopův) 1. 12. - pokusy o rozhovor (Nová rada, v. 1251-1572; Bajka o lišce a džbánu) 8. 12. - prozíravý zpěv (Nová rada, v. 1573-1722; Robert Henryson, Kázání vlaštovky) 15. 12. - perspektivy (Nová rada, v. 1723-1928; Rada zhovadilých zvieřat a ptactva k člověku; Jan Dubravius, Theriobulia) 22. 12. - konec a začátek (Nová rada, v. 1929-2116; Hádání těla a červů) 5. 1. - shrnutí a závěrečná diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stvoření promlouvá ve středověké literatuře různými hlasy. Pro porozumění literárním dílům, v nichž prostředkují zvířecí mluvčí, je důležitá znalost kontextu, středověkých představ o zvířatech, názorů na jejich místo ve světě a vztah k člověku a lidskému slovu. Medievistický interpretační seminář bude zaměřen na výklad básně Nová rada z konce 14. století. Báseň Smila Flašky bude komentována ve srovnání s dalšími středověkými literárními díly, v nichž se k lidskému světu vyslovují savci, ptáci či hmyz.

Náplní kurzu bude čtení a společná interpretace textů a diskuse vedená podněty literárněhistorické antropologie a ekokritiky. Probírané texty budou dostupné v češtině 14. století nebo v překladech do moderní češtiny či angličtiny: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3070#section-11