Charles Explorer logo
🇬🇧

The Forms of Contemporary Literary Criticism and Magazine

Class at Faculty of Arts |
ABO700356

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude věnován vybraným současným kulturním časopisům a jeho cílem je úvaha a debata o různých podobách literární kritiky, s nimiž se budeme průběžně seznamovat – jak z hlediska žánru, stylu, kritérií, ale také kupříkladu s ohledem na teoretické a ideové zázemí autorů, kontext, historii periodika atd.

Cílem je se na pozadí jednotlivých zastavení a analýz textů v časopisech i na internetu zamýšlet nad tím, k čemu vlastně literární kritiku dnes (jako studenti filologického oboru, ale i obecně jako čtenáři, kulturní společnost) potřebujeme, zdali nás v podobě, v jaké se s ní můžeme v Čechách setkávat, oslovuje, orientuje – a proč tomu tak je, respektive není.

Věnovat se budeme tištěným, ale především internetovým platformám – v souladu s všeobecnou tendencí, jakou se ubírá i diskuse o literatuře, která se na internet víc a víc přesouvá. Neujdou nám ani jevy jako například tzv. knižní influencerství, vliv sociálních sítí apod., a to ve vztahu (kontrastu) k „tradičnímu“ pojetí a funkcím literární kritiky. Otázka vhodnosti těchto komunikačních kanálů, úroveň stávající praxe, dopad nových médií na literární kritiku – to vše rovněž představuje témata a náplň semináře.

Předběžné tematické okruhy:

A2 + A2larm

Host + H2O

Tvar + Ravt

Revolver Revue + Bubínek Revolveru iLiteratura.cz a další ryze internetové platformy rozhlasové pořady videorecenze literární rubriky v masových médiích

Výuka bude probíhat online, účastníci budou informováni o konkrétním postupu a rozpisu sylabu prostřednictvím e-mailu. Následně budeme využívat formu videohovorů (pravděpodobně Zoom), průběžných úkolů a „referátů“ (podle počtu účastníků půjde spíš o jakési týmové prezentace na jednotlivá témata).

Obohacením našich debat o tom, co pro nás kritika může znamenat, bude i praktická úloha – k poznání situace „z druhé strany“. Každý účastník semináře si zkusí napsat kritický text libovolného žánru (recenzi, glosu, polemiku...) na libovolné téma (literatura, divadlo, hudba…).

Zápočet bude udělen za průběžnou aktivitu a participaci na online výuce a za odevzdaný text.