Charles Explorer logo
🇬🇧

The Oriental Renaissance in the European Literatures

Class at Faculty of Arts |
ABO700358

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaná témata:

Východ jako nástroj kritiky západu: MONTESQUIEU, Charles-Louis de. Perské listy. Přeložil Josef Kopal. Praha : SNKLHU, 1955. (a další vydání) (I. téma)

Orient moudrý, milující, básnický v německé romantice: LESSING, Gotthold Ephraim. Moudrý Nathan. In: TÝŽ: Hry, básně, bajky, epigramy. Praha: SNKLHU, 1954. (II. téma) GOETHE, Johann Wolfgang von. Západovýchodní díván. Přeložil Otokar Fischer. Praha: Borový, 1928. [resp. ve vydání Básně, Západovýchodní díván. Praha: SNKLHU, 1955] [pro srovnání BEČKA, Jiří (ed.) Hledání pravdy a krásy. Antologie perské literatury. Praha: DharmaGaia, 2005 (vybrané ukázky klasické perské poezie)] (3. téma) STIFTER, Adalbert. Hrad bláznů. In: TÝŽ: Brigita. Přeložila Anna Siebensteinová. české Budějovice: Růže, 1970. (4. téma)

Orient v klasických filosofických koncepcích: HERDER, Johann Gottfried. Vývoj lidskosti. Přeložil Jan Patočka. Praha: Laichter, 1941 (knihy XI.-XII.) + mICHELET, Jean. Svaté písmo člověčenstva. Přeložil J. Bambas. Praha: A.G. Steinhauser, 1865 [vybrané pasáže částí věnovaných Indii, Persii a Egyptu] (5. téma)

Arthur de Gobineau a vznik rasismu: GOBINEAU, Arthur de. O nerovnosti lidských plemen. Zkrácený překlad pořídil F. X. Lánský. Praha: Orbis, 1942 (knihy II.-III.) (6. téma)

Obnovené obrazy jako fenomén novoromantického myšlení: ZEYER, Julius. Světla východu. Uspořádal Pavel Poucha. Praha: Melantrich, 1958. [Možno vybrat kteroukoli z novel či básní, mimo japonské motivy] (7. téma)

Otevření Japonska a boom japonerií: ZEYER, Julius. Gompači a Komurasaki. In: Světla východu (op. cit.) +ZEYER, Julius. Večery u Idalie. in: Janáčková, Jaroslava (ed.). Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha : Československý spisovatel, 1987 [nebo jiné vydání] (8. téma)

Buddhismus jako fenomén evropského myšlení a inspirace theosofií: GJELLERUP, Karl Adolf. Poutník Kámaníta. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1920 [resp. nový překlad, Praha: Canopus, 2011] + ZEYER, Julius. Buddha před zrozením. in: Světla východu (op. cit.)  (9. téma)

Orient jako evropské literární klišé: GAUTIER, Théophile de. Avatar. Přeložila M. Kolářová. Praha: F. Jiroušek, 1919; GAUTIER, Théophile. Noha mumie. Přeložil A. Muťovský. Praha: K. Jánský, 1912; POE, Edgar Allan. Na slovíčko s mumií. In: Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Praha: Odeon, 1975. (Téma 10.)

Orient jako země kolonizovaná, aneb Evropané v Orientě: KIPLING, Rudyard. Knihy džunglí. Přeložil Martin pOkorný. Praha: Albatros, 2016 [nebo jiné vydání]. (11. téma) MAY, Karel. Červenomodrý Metuzalém. Přeložil Milan Korejs. Praha: Albatros, 1970 [nebo jiné vydání]. (12. téma)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs ukáže na primárních textech evropské literatury (včetně textů českých) základní význam procesu označovaného jako orientální renesance na utváření vztahu dnešní Evropy k Orientu, stejně jako na sebeidentifikaci Evropy jako takové. V období od osvícenství do konce devatenáctého století bude sledovat nejcharakterističtější literární projevy utváření vztahů Evropy k Orientu a zároveň je zasazovat do dobového politického, filosofického i historického evropského myšlení.

Proto budou rovněž dvě přednášky věnovány nejásadním filosofickým či ideologickým textům bezprostředně s orientální renesancí spojenou; seminář ukáže, jak tytéž základní koncepty vedly na jedné straně k humanistickým koncepcím dějin (Herder, částečně Michelet), na straně druhé ale daly vzniknout árijské rasové teorii (Gobineau). Seminář má tak poskytnout základní vhled do problematiky, která je pro dnešní západní pojetí Orientu zásadní a dodnes vyvolává řadu diskusí.