Charles Explorer logo
🇬🇧

The Czechoslovak fairy-tale movie in the view of contemporary spectator

Class at Faculty of Arts |
ABO700359

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

·        Úvodní přednáška, stručný úvod do vývoje československé kinematografie od vzniku do 50 let, nástin pohádkové filmografie před rokem 1948 do roku

·        „Zrod“ filmové pohádkové tradice – nastolení směru vývoje pohádkové tvorby (Pyšná princezna)

·        50. léta – výchova pohádkou, čili pohádkový film jako nástroj budování socialismu (Obušku, z pytle ven!, Princezna se zlatou hvězdou…)

·        Hrátky s čertem – aneb počátek pekelné tradice (Hrátky s čertem, S čerty nejsou žerty...)

·        Adaptace, transformace, hybridizace jako příklady různých přístupů ke stejné předloze (Hvězda padá vzhůru)

·        60. léta – období experimentů (Šíleně smutná princezna, Zlaté kapradí…)

·        Normalizace – Ze světa do pohádky? Raději z pohádky do světa! (Dívka na koštěti, Arabela…)

·        Různé pohledy na největší klasiku (Tři oříšky pro Popelku, 1973)

·        Slovenské pohádky trochu jinak – pohled na slovenskou tvorbu v ČSR (Soľ nad zlato, Plavčík a Vratko…)

·        Humor a komika jako konstituční prvek české pohádky

·        Pohádka/nepohádka – aneb od pohádky k fantasy (Panna a netvor, Deváté srdce…)

·        Co se stalo s pohádkou po roce 1989? (Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí…)

·        Světová kinematografie vs. československé filmové pohádky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude zaměřený na analýzu vybraných československých filmových a televizních pohádek od 50. let, přes dlouhé období tzv. normalizace (v širším slova smyslu), až do období tzv. sametové revoluce. Při interpretaci filmových děl se dotkneme problematiky adaptace, přičemž inspiraci nacházíme zejména v přístupu Thomase Leitche, který navrhuje zkoumat filmové adaptace na pozadí společenského, historického, politického a kulturního pozadí vzniku konkrétní adaptace.

V rámci interpretace tak budeme pracovat nejen se samotným dílem a jeho předlohou, ale také s dobovými filmovými recenzemi, kritikami a jinými dostupnými materiály. Na příkladu vybraných děl budeme analyzovat jednotlivé motivy, které se odklánějí od archetypálních pohádek a podílejí se tak na formování nových funkcí pohádkových postav.

Na semináři se také pokusíme odhalit, v jaké formě tyto „funkce“ přetrvali do současnosti, a které byly jenom otázkou dané doby.