Charles Explorer logo
🇬🇧

"Oral" storytelling and staging words

Class at Faculty of Arts |
ABO700360

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován jako teoretický úvod do problematiky dvou různých typů oralaity literární textů. Na jedné straně budeme sledovat moderní narativ simuljící ústní vyprávění.

Zde se soustředíme na čtení teoretických textů W. Bejmanina, B.

Ejchenbauma, Terezy de Lauretis, H. Kosákové a textů beletristických J. Čapka, Vl.

Vančury, B. Hrabala a Ester Krumbachové.Druhým tématem bude inscenování slova tak jak se děje v dada a furtiristické poezii a v experimentech E.

F. Buriana v teroretických pohledech R.

Grebeníčkové, J. Adámka a ruských formalistů.

Seminář se koncentruje obrat k zvukové materialitě slova v literatuře 20. století.