Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech and Slovak Women Writers in 20th Century. Organizations, journals, poetics

Class at Faculty of Arts |
ABO700361

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí na některé české slovenské osobnosti, organizace a časopisy, které vědomě budovaly vzájemné vztahy. Tyto vztahy jsou formovány podobným emancipačním úsilím, národními a slavjanofilskými koncepcemi, měnícím se vztahem českého a slovenského literárního a kulturního života a jeho výkladem. Seminář začíná s charakteristickou povídkou Boženy Němcové Chyže pod horami a končí slovenským projektem časopisu a feministické organizace Aspekt. Seminář se metodologicky opírá o genderovou literární historii a teorii (včetně konceptu Écriture feminine), které byly mimo jiné rozvíjeny časopisem Aspekt.

V rámci semináře se soustředíme na četbu hlavně slovenských literátek a českým literátkám se seminář bude věnovat převážně ve vztazích k slovenskému prostředí.

Součástí semináře je seznámení se s ženskými literárními a kulturními časopisy jak českými tak slovenskými od 19. století po 21. století.

Pokud bude možno jednou ze součástí by mělo být setkání se současnou slovenskou spisovatelkou.