Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Novels in the 1930s

Class at Faculty of Arts |
ABO700368

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kulturní období 30. let jako nová epocha, obroda epičnosti v literatuře, polyfonní (dialogický) román, jeho tvar (střídání narativní perspektivy, stylových vrstev), nový vztah k tradici. Baladická próza (Stín kapradiny, Nikola Šuhaj loupežník), reflexivní próza (Deml), sociální román (Pujmanová, Weil, Poláček, Křelina), imaginativní a obrazná próza (Vančura, Konrád, Nezval, Čep), Čapkova trilogie, psychologický román (Havlíček, Hostovský, Glazarová), nové podoby historické prózy (Durych, Vančura).  

Navrhovaná díla:

Baladická próza

Josef Čapek: Stín kapradiny

Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

Karel Čapek: Hordubal

Jarmila Glazarová: Advent  

Imaginativní a obrazná próza

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová  

Psychologický román

Jaroslav Havlíček: Neviditelný 

Egon Hostovský: Dům bez pána  

Sebereflexivní próza

Jakub Deml: Zapomenuté světlo   

Venkovský román

Jan Čep: Hranice stínu   

Sociální román

Karel Poláček: Okresní město

Jiří Weil: Moskva-hranice   

Historická próza

Jaroslav Durych: Bloudění    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude zabývat českým románem třicátých let, jeho různými žánry a polohami.

Určeno primárně pro bakalářské studium.