Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of Event

Class at Faculty of Arts |
ABO700370

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář bude kombinovat výklad s diskuzí nad vybranými texty. Začít bychom měli u několika příkladů z antické literatury a postupně dojít až k současné literatuře a naznačené otázce „hyperudálosti“. Úvodní seminář bude věnován diskuzi a teprve po něm zveřejním podrobnější sylabus kurzu, do nějž by se měly promítnout výsledky debaty. Sylabus kurzu je k dispozici v Moodlu.   Zájemce prosím, aby si na první seminář promysleli následující otázky a body:

1. Co rozumíte pod slovem událost? Jaké jsou možnosti, jak chápat událost?

2. Zkuste si promyslet, pro jaké literární texty je událost důležitá, a jaké texty by bylo možné číst perspektivou události.

3. Je událost vázaná na nějaký žánr, odpovídají nějakému strukturnímu rysu díla? Anebo je třeba najít různé literární postupy jak zachytit nebo reagovat na události různého druhu? Jaký je a může být vztah literatury a události, najdou se v dějinách literatury nějaká důležitá označení pro událost?

4. Rozlišení události v tematické a strukturní rovině textu a vztahy obou rovin.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

„Událost“ můžeme chápat na mnoho způsobů. Ptáme se: Co se stalo? Co se stane? Nestalo se něco? Jak se to mohlo stát? Vždyť se nic nestalo! Událostí rozumíme něco převratného v historii, přírodní katastrofu, ale také epizodu v obyčejném životě. – Otázky i možnosti naznačují, že událost je obtížně uchopitelná, a zároveň může být rozhodujícím faktorem. V současné době prožíváme události, které svou dimenzí přesahují běžně vnímatelné jevy – jako například globální oteplení, epidemie apod. Jak uvažovat o takových „hyperudálostech“ (po vzoru „hyperobjektů T. Mortona) a jak na ně reaguje literatura a umění?

Kurz se na vybraných příkladech zaměří na různá chápání události v literatuře a pojetí pojmu události ve filosofii. Cílem ale také bude perspektivou události nově či jinak přečíst již známé texty a souvislosti mezi nimi.