Charles Explorer logo
🇬🇧

The Prose of Anna Blažíčková

Class at Faculty of Arts |
ABO700373

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Anna Blažíčková se narodila 24. 4. 1933 ve Vodňanech. Obecnou a měšťanskou školu vychodila v Bechyni, v letech 1946–1949 navštěvovala gymnázium v Táboře, dokončila je v Týně nad Vltavou roku 1952. Její přihláška ke studiu na Filozofické fakultě v Praze byla zamítnuta kvůli náboženskému založení rodiny a neústupnosti autorčina otce, který odmítal vstoupit do zemědělského družstva. Byla ale přijata k tříletému studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (absolvovala 1955). Následně směla v letech 1955–1958 pokračovat ve studiu češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě v Praze.  

V letech 1958–1964 vyučovala na středních školách ve Voticích, Vlašimi a v Praze. Roku 1962 se provdala za literárního vědce Přemysla Blažíčka (1932–2002) a dva roky nato odešla na mateřskou dovolenou, poté byla zaměstnávána pouze externě. Spolupracovala s Památníkem národního písemnictví, Maticí slovenskou a Ústavem pro českou (a světovou) literaturu. Je spoluautorkou hesel v Lexikonu české literatury 1–3 (1985, 1993, 2000), Slovníku české literatury 1970–1981 (1985), Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998) a Slovníku českých spisovatelů (2000).  

V šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století napsala povídky, jejichž knižnímu zveřejnění zabránily důvody politické a ideologické (1969, 1977) a nakonec i ekonomické (1996). Po několika časopiseckých vystoupeních (Pěší zóna, č. 4/1999, Revolver Revue, č. 56/2004, tamtéž rozhovor s A. B.) vyšly konečně v roce 2014 (Čekání v zástupu, Praha, Triáda). Roku 1983 dopsala autorka prózu Psí víno, kniha mohla vyjít ale až v roce 1992; druhé, přehlédnuté vydání publikovalo nakladatelství Triáda v roce 2010, kde o dva roky později vyšla též obsáhlá vzpomínková próza Teď něco ze života. – Autorka předtím knižně publikovala pohádky a novely pro děti a mládež Směr Červený Újezd (1986), Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům? (1988), Zvířecí pohádky (2007) a Neomluvené hodiny (2008).  

Obsahem semináře bude četba a rozbor próz Čekání v zástupu a Psí víno.

Předmětem naší pozornosti budou témata:  

Stavba krátkého a dlouhého textu  

Úloha textových proluk  

Snovost a realita literární fikce  

Vyprávěcí „já“  

Vztah minulosti a přítomnosti  

Budování věty  

Standard a experiment