Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature 1948–2019: Works in English

Class at Faculty of Arts |
ABO700378

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Syllabus (draft)Epigrams and Invisible TranslationsZábrana, Jan. Básník, který neodešel. Potkat básníka 205–219.Poems: from Utkvělé černé ikony: Když čtu Ginsberga; from Stránky z deníku Marnost, Třicet, Zde by měly kvést…, Sentimentální cesta, Zkrat, Černá ranní vzpomínka, HolubiGinsberg, Allen. trans. JZ. Kvílení, Ameriko

Czech Ambassador to HarvardSelection from Milada Součková, Sešity Josefíny RykrovéHrdlička, Josef. The Case of Milada Součková’s Poetry. from Poetry in Exile: Czech Poets during the Cold War and the Western Poetic Tradition, trans. Václav Z. J. PinkavaFrom Jirny and BackTempleton, Edith. “A Coffeehouse Acquaintance” and “Irresistibly” from The Darts of Cupid.Nagy, Ladislav. “Magická Praha a okupované Čechy slouží často v anglicky psaných románech jako literární kýč.” DeníkN, May 18, 2019Madly, MacaronicallyPoems: selection from Ivan Blatný, The Drug of Art: Selected Poems, ed. Veronika Tuckerová.The Other EuropePhilip Roth, The Prague OrgyThe New Czech AmericansMalcolm, Janet. Six Glimpses of the Past, New Yorker Oct. 29, 2018Slouka, Mark. from The Visible World, The New World 1–6Transatlantic BrotherhoodGinsberg, Allen. Kral Majales Quinn, Justin. “Arrival in English,” ch. 3 Between Two Fires: Transnationalism and Cold War PoetryPorcelain of ŠirokáChatwin, Bruce. Utz1968, Jan Palachselections: From a Terrace in Prague, ed Stephan DelbosHolub, Miroslav. The Prague of Jan PalachDavid Shapiro, The Funeral of Jan Palach, Christ in PragueYevtushenko, Yevgeny. Russian Tanks in PragueLowell, Robert. From Prague 1968Other: Zábrana, Jan. DemonsNo suffix, no hookPrikryl, Jana. selections from The After Party and No MatterPrikryl, Jana. Memory Mosaic, https://www.taddlecreekmag.com/memory-mosaicGhosts of Ghosts of GhostsDybek, Stuart. “Pet Milk.” New Yorker, Aug. 13, 1984. Or listen to it as a podcast.Read about Stuart Dybek’s house in the neighborhood of Pilsen in Chicago.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Česká literatura je obecně koncipována jako obor, který se zabývá beletristickými texty psanými v češtině. Tato definice je navíc upevěna dalšími útvary jako je národ, jazyk, kultura, dokonce území. Avšak hranice tohoto pole nikdy nebyla zcela jasná: vlivy z cizích literatur v překladu byly sice vždy důležité, ale nikoli do takové míry, že by narušily celistvost oboru. Co si ovšem počít s pasážemi v básních Ivan Blatného, které jsou v angličtině? Je možné je považovat za atypické, anebo, za výjimku, která potvrzuje pravidlo.

Tento seminář na to zkouší odpovědět jinak: co kdybychom přistupovali k hranici české literatury nikoli jako jasně vytyčené, ale spíš jako ke škále, která se volně a vyzývavě rozplývá v jiných jazycích a literaturách? Co se pak stane s našimi představami o vztahu mezi literaturou a národem? Možností je mnoho, ale tady se omezíme na hranici mezi anglofonní a českou literaturou. Okruhy našeho zájmu budou následující: vliv překladů z angličtiny na českou literaturu, makaronické texty v češtině a angličtině, anglofonní díla psaná Čechy, díla o České republice psána anglofonními autory. Mezi autory, které budeme spolu číst, jsou Jan Zábrana, Ivan Blatný, Edith Templeton, Milada Součková, Jana Prikryl, Bruce Chatwin, Philip Roth, Allen Ginsberg či Janet Malcolm.