Charles Explorer logo
🇬🇧

Traditional Chinese Novel and its Narrative Paradigm

Class at Faculty of Arts |
ABO700380

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozpis semináře:1. Úvod, tradiční a moderní Čína, historický a fikční narativ v tradiční Číně, významy pojmu xiaoshuo (fikční narativ)2. Od konkrétního k obecnému: čtení první kapitoly románu Příběhy jezerního břehu, první pokus o identifikaci distinktivních narativních rysů3. Od obecného ke konkrétnímu: diskuse o možnosti aplikace západních teoretických nástrojů na klasický čínský román, čtení kritického textu (A. Plaks, C.T. Hsia)4. Román Příběhy tří říší5. Putování na západ6. Sen v červeném domě7. Literáti a mandaríni8. Intermezzo: románové příběhy jako součást čínského divadla, divadelnost jako součást klasického románu9. Román Příběhy jezerního břehu: dějiny textu, dějiny v textu a text v dějinách10.Příběhy jezerního břehu: čtení a komentář, Jin Shengtan a Lanling Xiaoxiaosheng11.Román Slivoň ve zlaté váze12.Shrnutí poznatků a diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je soustředit se na narativní část uzavřeného celku klasické čínské literatury, a to na takzvaný kapitolový román, jehož nejznámějšími zástupci jsou romány Příběhy tří říší, Příběhy jezerního břehu, Putování na západ, Slivoň ve zlaté váze, Literáti a mandaríni a Sen v červeném domě. Jde tedy o sledování toho, co by bylo možno nazvat „žánrovou emancipací“ klasického románu v kontextu dalších literárních žánrů a souvisejících estetických náhledů, ale především jde o čtení a diskusi nad překlady vybraných úryvků z výše zmíněných románů se zřetelem k možnostem uchopení jinakosti jejich formy jazykem západní naratologie.