Charles Explorer logo
🇬🇧

Critical Workshop: Writing, Editing, Discussion

Class at Faculty of Arts |
ABO700381

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na uměleckou kritiku (především literární, ale vítána jsou i jiná zaměření) z praktické stránky, tedy na psaní kritického textu (recenze, glosy, polemiky...) a následný proces připomínkování, redigování, cizelování původní verze. Nepředpokládá předchozí zkušenosti ani publikace, orientaci v dějinách kritiky či jinou prerekvizitu. Znalost podob nejen české umělecké kritiky v různých historických epochách a především v naší současnosti je však přirozeně jenom výhodou.

Seminář sestává z úvodní teoretické a hlavní praktické části. Nejdříve proběhne seznámení s tradičními kritickými žánry a jejich základními rysy, hovořit budeme rovněž o některých nynějších redakčních praktikách v nakladatelstvích a vydavatelstvích. Následně se budeme soustředit na kritické texty účastníků semináře, které budeme pečlivě číst a společně komentovat. Cílem semináře je ideálně nejen kultivace vlastního písemného projevu a úvaha nad možnostmi formulace kritického soudu, ale také rozvoj schopnosti vztahovat se kriticky k textům ostatních, mluvit otevřeně o jejich nedostatcích, na druhé straně pak přijímat konstruktivní kritiku, reagovat na doporučení.

Podoba semináře také ze své podstaty vychází vstříc zájmům studentů a bude v nuancích přizpůsobena jednotlivým účastníkům a jejich zkušenostem, respektive pokročilosti v dané problematice.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude seminář vyučován online: setkání budou probíhat prostřednictvím aplikace Zoom a texty budou elektronicky sdíleny mezi účastníky. Zápočet je udílen za aktivitu a odevzdávání zadaných úkolů.