Charles Explorer logo
🇬🇧

Scholarly Editing in the Computer Age

Class at Faculty of Arts |
ABO700382

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V první části semestru připraví každý účastník semináře coby samostatně pracující editor 2–3 básně (diplomatická znění verzí, různočtení, edice).

V druhé polovině semestru se pak z editorů stanou „pracovníci nakladatelství“, kteří si rozdělí přesně vymezené úkoly, za něž budou zodpovídat (kolace, jazyková redakce, technická redakce, tagování/práce s šablonami, ediční poznámka).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře bude pozornost soustředěna především na praktickou ediční přípravu sbírky Richarda Weinera.

Po úvodním vhledu do problematiky elektronických edic a jejich specifik, možností a limitů budou studenti zapojeni do jednotlivých kroků realizace digitální edice. Výstupem práce v semináři bude volně přístupná edice, která zahrne úplné znění všech verzí sbírky pořízených za autorova života, vč. obrazové dokumentace, a též nové kritické vydání.