Charles Explorer logo
🇬🇧

The Concept of the Border in Selected Works of Modern and Postmodern Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700383

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ANOTACE

Seminář se zaměří na koncept hranice coby jeden z možných klíčů k interpretaci vybraných děl literatury 20. a 21. století. Konkrétně se budeme věnovat např. oblasti pomezí a liminální zkušenosti obecněji, vztahu mezi fyzickým (konkrétním) a abstraktním významem hranice, různým abstraktním realizacím/implikacím tohoto konceptu (hranice života a smrti, reality a fikce, proměny identity apod.) či jeho vlivu na další složky narativní struktury (rovina postav, děje apod). Interpretace se zaměří zejm. na díla následujících autorů: I. Calvino, J. L. Borges, D. Hodrová, M. Ajvaz, O. Tokarczuková (seznam bude ještě upřesněn).  

TEMATICKÉ OKRUHY:  1) Hranice života a smrti v díle D. Hodrové  2) Symbolický rozměr geometrie prostoru, konkrétněji v díle I. Calvina a D. Hodrové  3) Hranice a proměny identity  4) Hranice snu/iluze a skutečnosti v díle M. Ajvaze 5) Liminální zkušenost; pomezní prostory a další entity; motiv přechodu  6) Hranice fikčního a mimofikčního světa a možnosti přechodu mezi oběma sférami (konkrétně zejm. ve vztahu k dílu J.L. Borgese)