Charles Explorer logo
🇬🇧

Images and Icons in Teaching Czech for Foreigners

Class at Faculty of Arts |
ABO700393

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Učebnice češtiny pro cizince - způsob práce s obrázky, typy obrázků

2. Další možnosti práce s obrázky v souvislosti s typem obrázku

3. Úrovně dle SERRJ a práce s obrázky na jednotlivých úrovních

4. Audio-lingvální metoda (historie, pro a proti)

5. Učebnice češtiny pro cizince a využití audio-lingvální metody

6. Zapojení obrázků do práce audio-lingvální metodou

7. Teorie učebních stylů VAK a VARK (historie, pro a proti)

8. Učebnice češtiny pro cizince a využití teorie učebních stylů

9. Vlastní využití obrázků a ikon v rámci VARK

10. Zásady vytváření pracovních listů

11. První návrhy vlastních obrázkových pracovních listů

12. Ukázky studentských pracovních listů a metodický komentář, diskuse I.

13. Ukázky studentských pracovních listů a metodický komentář, diskuse II.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje možnostem zařazení vizuálního materiálu do výuky jazyka, a to od nejnižších úrovní a jednoduchých ikon až po úrovně B1/B2 využívající pestřejší a komplikovanější obrázky. Projdeme si postupně některé metody výuky jazyků zaměřující se na využití jiného než základního učebnicového materiálu.

Jedná se především o drilově orientovanou audio-lingvální metodu a teorii učebních stylů. Kritickou analýzou dospějeme k tomu, jak dané přístupy co nejlépe uplatnit ve vlastní výuce, zpracujeme vybrané lekce z učebnic češtiny pro cizince v duchu těchto přístupů a postupně se dostaneme až k vytvoření vlastního návrhu materiálu pro výuku češtiny pro cizince založeného na obrázcích a ikonách.