Charles Explorer logo
🇬🇧

Institute of Czech Language and Theory of Communication Being Youtuber II

Class at Faculty of Arts |
ABO700395

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Smyslem semináře je připravit kvalitní popularizační materiály jak z jednotlivých jazykových rovin, tak o vybraných aktuálních jevech, a to pro youtubový kanál ÚČJTK FF UK. Prostřednictvím tohoto kanálu náš ústav kromě interních materiálů nabízí didaktická videa a komentované přednášky a pokouší se o svěží prezentaci lingvistické bohemistiky, aplikované lingvistiky a didaktiky češtiny.

Na cca čtyřech online setkáních se budemme zabývat popularizací vědy a různými platformami pro popularizaci češtiny a lingvistiky. Probereme, jak se na češtinu dívají laici a proč tomu tak je, a natrénujeme prezentaci odborného tématu laikům formou psaného jazykového koutku. Stěžejní částí semináře pak bude příprava materiálů a nahrávání jednotlivých příspěvků pro youtubový kanál. Velká část práce na semináři tak bude individuální, podpořená pravidelnými konzultacemi a podrobnou zpětnou vazbou. Na tématech a formě příspěvků se dohodneme během semináře tak, aby byli spokojeni tvůrci i příjemci videa.

Seminář je vzhledem ke své formě ideální právě pro nelehké doby distančního vzdělávání. I proto je otevírán po prvním běhu v zimním semestru podruhé, náplň bude principiálně shodná. Výstupy prvního kurzu můžete najít na stránkách ÚČJTK FF UK a na jeho youtubovém kanálu.