Charles Explorer logo
🇬🇧

Participation in linguistic and psychological experiments in LABELS Lab

Class at Faculty of Arts |
ABO700398

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ZA CO ZÍSKÁM ZÁPOČET?

Pro získání zápočtu je nutné splnit si čtyři účasti ve výzkumu. Výzkumy probíhají buď online, anebo prezenčně v laboratoři. Účast na prezenčním výzkumu se v evidenci počítá jako dvě účasti. Teoreticky tak zápočet můžete získat za dvě prezenční účasti, za čtyři online účasti, anebo za určitou kombinaci online a prezečních účastí. V některých případech jsou prezenční experimenty počítány jako jedna účast - děje se tak tehdy, pokud je za účast finanční odměna. Naopak online účasti mohou být počítány za dvě, a to tehdy, pokud je výzkum velmi dlouhý oproti normálu (kolem 60 minut). Pokud se účast ve výzkumu počítá jinak než standardně (tj. 2 účasti za prezenční výzkum, 1 účast za online výzkum), je to předem oznámeno v emailu s pozvánkou.

ONLINE EXPERIMENTY

Pozvánky na online experimenty budete dostávat e-mailem na adresu, kterou u Vás máme uvedenou v SISu. Je to stejná adresa, na kterou Vám přišel tento email. Pokud se Vám v průběhu semestru změní email, nebo jméno (třeba z důvodu uzavření sňatku), prosím, nahlašte nám to.

PREZENČNÍ EXPERIMENTY

Pro přístup k prezenčním experimentům je potřeba se zaregistrovat v systému Orsee, který používá laboratoř LABELS. Instrukce k registraci najdete zde: http://labels.ff.cuni.cz/studenti Pokud se registrujete nově, měli byste v registračním formuláři zaškrtnout políčko „Účast na lingvistických a psychologických experimentech v laboratoři LABELS“. Pokud už registrovaní jste, nemusíte se registrovat znovu. Pokud byste naráželi na nějaké problémy s registrací nebo tím, že Vám nechodí žádné pozvánky přes Orsee, kontaktujte přímo administrátorku LABELS Katarínu Šútorovou na email labels@ff.cuni.cz. (Podotýkáme ještě, že v systému Orsee uvidíte evidenci svých účastí ve výzkumech přes systém Orsee - účasti v online výzkumech se tam neprojeví, evidují se separátně.)

KDY PROBÍHAJÍ EXPERIMENTY

Experimenty probíhají v průběhu semestru a celého zkouškového období (tedy cca do února 2024). 

EVIDENCE PREZENČNÍCH ÚČASTÍ

V prezenčních výzkumech se vše eviduje v systému Orsee. Vaše účast by zde měla být uvedena v řádu několika dnů po samotném výzkumu. Pokud k tomu nedojde, obraťte se co nejdříve na administrátorku LABELS: labels@ff.cuni.cz.

EVIDENCE ONLINE ÚČASTÍ

Jako identifikátor toho, že jste se zúčastnili online výzkumu, slouží Vaše emailová adresa. Jde o tu adresu, na kterou jste dostali tento email (prosím, dávejte si na to pozor v případě, že běžně používáte vícero emailových adres). Tuto adresu musíte uvést v každém výzkumu, kterého se účastníte. Pokud uvedete jinou emailovou adresu, může se stát, že Vaše účast nebude evidována. Ze stejných důvodů si dejte rovněž pozor na překlepy - evidence se děje automaticky na základě shody uvedeného emailu s emailem v naší databázi. Pokud si nejste jisti, kterou adresu máte v SISu nastavenou, uveďte klidně i více adres. 

POTVRZENÍ ONLINE ÚČASTI

Abyste vy sami měli přehled o tom, kolika online výzkumů jste se účastnili, budete dostávat emailová potvrzení o účastech. Tato potvrzení se posílají po skončení sběru dat v daném výzkumu, tedy typicky s určitým časovým odstupem po Vaší vlastní účasti. Časový rámec sběru dat je obvykle stanoven v emailu s pozvánkou - pokud Vám potvrzení nepřijde do několika málo dnů po tomto limitu, ozvěte se mi.

DŮVODY NEZAPOČÍTÁNÍ ÚČASTI

Výzkumy, kterých se budete účastnit, obsahují různé kontrolní mechanismy. Kupříkladu může jít o pokyn "U této otázky klikněte na třetí stupeň škály". Tyto mechanismy slouží k tomu, abychom si mohli být jisti, že výzkumu věnujete patřičnou pozornost. V případě, že se ukáže, že jste kontrolou pozornosti neprošli, nebude Vaše účast započítána (o tomto rozhodnutí budete explicitně informováni). Podotýkáme, že se v tomto ohledu není čeho bát - nejde o žádnou komplikovanou a náročnou kontrolu a typicky kontrolou neprojde jenom několik málo jedinců, kteří výzkum pouze nahodile proklikávají.

KAPACITA VÝZKUMŮ

Různé výzkumy mají různou kapacitu. Zejména prezenční výzkumy jsou kapacitně omezené, ale z hlediska kapacity se mezi sebou mohou výrazně lišit i online výzkumy. 

POZVÁNKY NA VÝZKUMY

Na předmět je Vás zapsáno asi 2500. Na kapacitně omezené výzkumy tak budeme zvát vždy jenom určitou část z Vás. Budeme to dělat tak, abyste každý v průběhu semestru dostali víceméně stejné množství pozvánek. Prosím, účastněte se pouze výzkumů, na které jste dostali přímou pozvánku. Je to důležité i z toho důvodu, že na sebe některé výzkumy přímo navazují a je zásadní, aby se jich neúčastnili stejní účastníci. V celkové nabídce bude každopádně dostatečné množství výzkumů na to, abyste splnili požadovaná kritéria a získali zápočet. Připomínáme, že výzkumy probíhají postupně a to až do konce zkouškového období. 

SCREENING

Většina výzkumů nemá žádná vstupní kritéria. Některé výzkumy ale mohou být omezené z hlediska svého zaměření. Mohou například cílit pouze na rodilé mluvčí češtiny (nebo naopak na nerodilé mluvčí), na účastníky s velmi dobrými znalostmi angličtiny, nebo třeba naopak na mluvčí, kteří mají jen omezené znalosti dalších jazyků apod. Připravili jsme proto kratičký screeningový dotazník a chtěli bychom Vás poprosit, zda byste nám ho mohli vyplnit: https://forms.office.com/e/nRQeeNAJ2W Když o Vás budeme mít specifičtější informace, můžeme Vám posílat nabídky výzkumů adresněji (a je šance, že budete dostávat pozvánek více, respektive rychleji, než ostatní).

ODPOVÍDÁNÍ NA DOTAZY

V předmětu je Vás zapsaných kolem 2500. Z kapacitních důvodů proto nebudeme reagovat na e-maily, které se ptají na informace, jež jsou explicitně uvedeny výše. 

KDY SE ZÁPOČET ZAPISUJE

Zápočty zapisujeme vždycky hromadně po větších skupinách. Jakmile Vám budou emailem potvrzeny čtyři účasti, bude Vám zápočet v řádu dnů zapsán. Kdyby se tak nestalo, ozvěte se.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti si v rámci kurzu vyzkouší lingvistické a psychologické experimenty z pozice testovaných osob. Zároveň dostanou zpětnou vazbu v podobě vysvětlení, co bylo v jednotlivých experimentech testováno a proč.