Charles Explorer logo
🇬🇧

Escape linguistic game

Class at Faculty of Arts |
ABO700403

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V jednotlivých seminářích budeme pracovat na různých dílčích úlohách, které budou následně využity v únikové hře. Zásadním termínech je 10.–13. dubna 2017, kdy se bude konat Týden diverzity, v rámci něhož by měla být úniková hra představena veřejnosti. Semestr tak bude rozdělen na dvě části. Cílem první části je vytvořit první, funkční verzi hry a uskutečnit ji v rámci Týdne diverzity. Cílem druhé části pak je vyhodnotit poznatky z prvních realizací hry a na jejich základě hru předělat tak, aby mohla být spuštěna po konci semestru.

Úlohy ve hře budou založeny na lingvistických a psycholingvistických jevech, jako jsou mojžíšovská iluze, Stroopova úloha či inference, respektive také na odhalování specifických gramatických struktur jiných jazyků (aglutinace, ergativita apod.).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní kurzu je postupné vytváření lingvistické únikové hry, která bude realizována ve dvou termínech – v rámci Týdne diverzity 2017 a po konci semestru. Tato úniková hra by měla skloubit zábavné herní prvky s lingvistickým ponaučením.