Charles Explorer logo
🇬🇧

Tracing the History of Czech Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700408

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Návrhy cílů vycházek: Klementinum (jezuitská kolej, knihovna a Rafael Ungar či Pavel Josef Šafařík, rok 1848 a Václav Kliment Klicpera, akademické gymnázium a Josef Jungmann...) Karlovy lázně (Karel Havlíček Borovský a Národní noviny) Karlova ulice (Karel Sabina, jezuitská tiskárna, kavárna U zlatého hada...) Husova ulice (Clam-Gallasův palác a Karel Jaromír Erben, Jan Jeník z Bratřic, Česká expedice, Eliška Krásnohorská, Stanislav Vydra) Řetězová ulice (kabaret Montmartre) Melantrichova ulice (Melantrichova tiskárna) Konvikt a Konviktská ulice (Tiskárna Normální školy, Jan Neruda, první český ples...) Staroměstské náměstí (nejen poprava českých pánů) Týnský chrám (Jan Milíč z Kroměříže, Jakoubek ze Stříbra, Jan Rokycana...) Týnská ulička (Václav Budovec z Budova) Týnský dvůr (kavárna u Komárků) Celetná ulice (kavárna u Suchých, piaristická kolej, dům U supů, Sixtův dům...) Karolinum a další místa spojená s dějinami Karlovy univerzity Malé náměstí (Mikuláš Konáč z Hodištkova, Jan Nepomuk Štěpánek) Linhartská ulice (Josef Kajetán tyl) Divadlo v Kotcích i Stavovské divadlo Uhelný trh (Rosenmüllerova tiskárna a první pražské české noviny) Betlémské náměstí (Betlémská kaple a přilehlý hřbitov, Tomáš ze Štítného, dům U Halánků a Vojta Náprstek...) kostel svaté Anny (Václav Hájek z Libočan, Schönfeldská tiskárna)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní semináře jsou tematické vycházky na místa spojená s významnými událostmi a osobnostmi z dějin českého jazyka a literatury. Vycházky jsou často uvedeny promítáním krátkých videí a jsou doplněny výklady a čtením ukázek z relevantních textů (literárních i jiných), připravenými jak vyučující, tak účastnicemi a účastníky kurzu.

Studující mají také možnost na začátku kurzu navrhnout místa nebo osobnosti, kterým by se chtěli věnovat. Většina cílů vycházek, mezi nimiž jsou jak budovy dosud existující, tak i ty zaniklé, leží na Starém Městě v bezprostředním okolí FF UK, na přání studujících je ale možno zorganizovat i vycházku na vzdálenější místa nebo exkurzi do některé z historicky důležitých institucí (např. do Strahovského kláštera).