Charles Explorer logo
🇬🇧

Kannada Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700425

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem je podat základní přehled o gramatické struktuře drávidského jazyka kannadštiny ve všech hlavních rovinách: fonetické, fonologické, morfologické a syntaktické. Zvláštní pozornost je věnována lingvisticky zajímavým morfologickým a syntaktickým jevům.