Charles Explorer logo
🇬🇧

Sermon: Changes of genre and style between the Middle Ages and present

Class at Faculty of Arts |
ABO700430

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je řazen chronologicky, jednotlivé hodiny zahrnují jednak teoretické představení určitého aspektu problematiky, jednak praktické rozbory psaných i mluvených kázání (texty k rozborům mohou navrhovat také účastníci). Témata:

1. Upřesnění obsahu semináře (zejména návrhy na texty k rozboru). Kázání jako žánr, přehled jeho vývoje a přístupů k němu.

2. Úvod do klasické rétoriky. Rozbor středověkého kázání.

3. Klasická rétorika (inventio a distributio). Rozbor středověkého kázání.

4. Klasická rétorika (elocutio - tropy a figury). Rozbor humanistického kázání.

5. Blahoslavova teorie kazatelství. Rozbor humanistického kázání.

6. Klasická rétorika (pronunciatio a memoria). Rozbor humanistického kázání.

7. Citáty a narativní vložky v kázání. Rozbor barokního kázání.

8. Komenského a Balbínova teorie kazatelství. Rozbor barokního kázání.

9. Kazatelství u Jungmanna a Chládka. Rozbor osvícenského kázání.

10. Církevní styl a jeho zkoumání. Rozbor audionahrávky současného katolického kázání.

11. Rozbor audionahrávky současného evangelického kázání.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován praktické stylistické a rétorické analýze vybraných textů českých kázání pocházejících z různých historických období od středověku do současnosti, doplněné o stručná teoretická poučení o homiletice a jejím žánrovém vývoji, o metodách analýzy tohoto druhu textů, o teoretické i praktické přípravě kazatelů v různých obdobích, o kazatelských příručkách apod.