Charles Explorer logo
🇬🇧

Data Analysis and Processing in Empirical Research

Class at Faculty of Arts |
ABO700431

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je poskytnout studentům základní úvod do práce s empirickými daty a jejich (zejména) kvantitativního zpracování. Kromě nezbytného teoretického rámce bude seminář orientovaný na práci s daty, se kterými se mohou lingvisté běžně setkat.

Zaměříme se především na:

- porozumění základním statistickým metodám a vyvození závěrů z jejich použití

- interpretaci a tvorbu grafů a další metody zobrazování výsledků

- práci s nezpracovanými daty (příspěvky na Twitteru, internetovými články aj.)

Účastníci semináře si nabyté znalosti ověří při četbě a analýze odborných textů a při společném výzkumu v průběhu celého semináře.

Účast na semináři nepředpokládá žádnou předchozí znalost statistiky ani programování, předpokládá však uživatelskou znalost práce s PC a ochotu ho používat při výzkumu.