Charles Explorer logo
🇬🇧

Didactic Tools

Class at Faculty of Arts |
ABO700433

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Edukační médium v procesu vyučování, typy edukačních médií a jejich funkce

Přístupy a metody ve výzkumu DN

Parametry textu DN

Obsah DN

DN ve vyučovacím procesu

Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu

DN z pohledu pedagogického výzkumu.

Využití jazykových korpusů ve výuce češtiny

Využití akvizičních korpusů ve výuce češtiny

Digitální materiály

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen prakticky – v jeho rámci se podíváme na edukační médium jak v teoretické rovině (význam didaktických nástrojů, tvorba didaktických nástrojů, využití didaktických nástrojů, analýza didaktických nástrojů, výykum didaktických nástrojů), tak v praktické (představíme si dostupné didaktické nástroje, tedy korpusy, soubory učebnic, pracovních sešitů a dalších pomůcek používaných v současné době na středních školách a na víceletých gymnáziích).