Charles Explorer logo
🇬🇧

Text in Communication Education

Class at Faculty of Arts |
ABO700434

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Členové semináře se budou zabývat zaměřením práce s textem v komunikační výchově pojaté jako rozvíjení schopnosti reflexe procesů, které komunikaci zakládají, zejména procesů porozumění textu a jeho tvorby. Práce v semináři bude spočívat v přípravě a realizaci modelových hodin komunikační výchovy na středních školách (včetně přípravy vhodných učebních materiálů) a jejich následného společného posuzování.