Charles Explorer logo
🇬🇧

Portraits and Mirrors

Class at Faculty of Arts |
ABO700438

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Portréty a autoportréty

Podle převažujícího názoru má lidská identita v zásadě narativní charakter: to, kým jsme, to, jak nás vnímají ostatní, i to, jak sami sobě rozumíme, z podstatné části závisí na příbězích, jež o sobě vyprávíme; čas a události lidského života je možné smysluplně vnímat pouze v rámci zápletek, díky nimž lze prožitou minulost zpětně rekonstruovat jako koherentní narativ. Stejně tak však naše identita nepochybně závisí i na jiných faktorech než na vyprávění: zejména na obrazech, s nimiž jsme konfrontování, do jejichž podoby se chceme stylizovat a projektovat nebo jejichž forma je nám naopak vnucována. V rámci semináře budeme dynamiku mezi narativní identitou a obrazovou (sebe)identifikací zkoumat prostřednictvím detailní četby současných literárních textů, jež žánrově oscilují mezi autobiografií a literárním autoportrétem; dotkneme se však i dalších témat jako jsou možnosti portrétní tvorby v rámci literárního média nebo rozdíly v narativní (re)konstrukci minulosti v literatuře, filmu a výtvarném umění.

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v semináři, průběžná četba zadaných textů, diskusní příspěvek

Tematické okruhy 21/10

Lacan: Stadium zrcadla

Ricoeur: O sobě a narativní identitě

Resnais: Hirošima, má láska 4/11

Hans Belting: An Anthropology of Images (kap. A Coat of Arms and the Portrait: Two media of the Body

+ úvod k Likeness and Presence

Hollis Frampton (nostalgia) 11/11

W. G. Sebald: Byt ve venkovském domě/Austerlitz 18/11

Klaus Modick: Koncert bez básníka 25/11

Roland Barthes o Roladnu Barthesovi 2/12

Georges Gusdorf: Conditions and Limits of Autobiography" (str. 28 - 47 v antologii Jamese Olneyho)

Paul de Man: Autobiography as De-Facement

Bohumil Hrabal: Vita Nuova (cca 50 prvních stran) 9/12

Perec: W aneb Vzpomínka na dětství & Kiš: Ze sametového alba 16/12

Esterházy: Pomocná slovesa srdce & Opravené vydání 6/1

Benjamin - teorie vzpomínání + Jednosměrná ulice, Berlínská kronika, Berlínské dětství kolem roku devatenáct set

Sekundární literatura

Aleida Assmann, Prostory vzpomínání, Praha: Karolinum, 2018.

Mieke Bal, Reading Rembrandt: Beyond the Word-Image Opposition, Amsterdam : Amsterdam University Press, 2006.

Hans Belting, An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011.

Walter Benjamin, Teoretické pasáže, Praha : OIKOYMENH, 2011.

Stephen Crites, The Narrative Quality of Experience, Journal of the American Academy of Religion, Vol. 39, No. 3 (Sep., 1971), s. 291-311.

Paul John Eakin, Living Authobigraphically: How We Create Identity in Narrative, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2008.

Michael Fried, Courbet's Realism, Chicago, Ill. : The Univ. of Chicago Press, 1992.

Michael Fried, Representing Representation, in: Allegory and Representation (ed. Stephen Greenblatt), Baltimore : J. Hopkins Univ. Pr., 1981, s. 94 - 127.

James Hall, The Self-Portrait: A Cultural History, London : Thames & Hudson, 2014.

Jacques Lacan, Imaginárno a symbolično, Praha : Academia, 2016.

Jacques Lacan, Écrits (transl. Bruce Fink),New York: W. W. Norton & Company, 2002.

Renate Lachmann, Memoria fantastika, Praha: Herrmann & synové, 2002.

Paul de Man, Autobiography as De-Facement, MLN, Vol. 94, No. 5, Comparative Literature (Dec., 1979), s. 919-930.

James Olney, Metaphors of Self: The Meaning of Autobiography, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972.

Paul Ricoeur, O sobě samém jako o jiném, Praha : OIKOYMENH, 2016.

Paul Ricoeur, Čas a vyprávění III, Praha : OIKOYMENH, 2007.

Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of The Modern Identity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

Gerôme Truc, Narrative Identity against Biographical Illusion, Études Ricœuriennes / Ricœur Studies, Vol 2, No 1 (2011), s. 150-167. literární prameny

W. Benjamin, Berlínská kronika, in: týž, Agesilaus Santander, Praha: Herrmann & synové, 1998, s. 174-199.

W. Benjamin, Jednosměrná ulice, in: týž, Psaní vzpomínání, Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 7-60.

Walter Benjamin, Berlínské dětství kolem roku devatenáct set, in: týž, Psaní vzpomínání, Praha: OIKOYMENH, 2016, s. 113-154.

Péter Esterházy, Pomocná slovesa srdce, Praha: Dauphin, 2005.

Péter Esterházy, Opravené vydání, Praha: Academia, 2014.

Witold Gombrowicz, Deník, Praha: Torst, 2015.

Witold Gombrowicz, Kronos, Praha: Torst, 2015.

Jiří Gruša, Dotazník, Brno: Atlantis, 1990.

Danilo Kiš, Hrobka pro Borise Davidoviče & Encyklopedie mrtvých, Praha : Mladá fronta, 1995.

Danilo Kiš, Ze sametového alba & Zahrada, popel, Praha: Mladá fronta, 2000.

Georges Perec, W aneb Vzpomínka z dětství, Praha: Rubato, 2016.

Winfried G. Sebald, Byt ve venkovském domě, Praha: Paseka, 2018.

Volker Weidermann, Ostende: 1936 - Léto jednoho přátelství, Brno: Host, 2014. filmy

Hiroshima, mon amour, r. Alain Resnais, 1959.

(nostalgia), r. Hollis Frampton, 1971.

Reminscences of a Journey to Lithuania, r. Jonas Mekas, 1972.

Meshes of the Afternoon, r. Maya Deren & Alexander Hammid, 1943.