Charles Explorer logo
🇬🇧

The 1950s – a Dark Age of Czech Literature?

Class at Faculty of Arts |
ABO700440

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se soustředí k období, které bývá označováno za dobu úpadku literatury, sevřené oficiálními kulturními dogmaty poúnorového období. Obraz literárního dění let 1948 až 1960 byl však mnohem pestřejší, zvlášť bereme-li v potaz i literaturu ineditní, tj. v oné době vznikající a šířenou jen v úzkém okruhu (Jiří Kolář, surrealisté, Egon Bondy, sborník Život je všude), případně rukopisné (Vladimír Holan, Jan Zahradníček) a vznikající v exilu (Egon Hostovský). Ale i v rámci veřejně vydávané literatury vznikala výrazná díla (Jiří Weil, František Hrubín, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel). Pozoruhodná je právě konfrontace tehdejší literatury oficiální, mimooficiální a tzv. šedé zóny.

Navrhované texty:

Jiří Weil: Život s hvězdou (1949)

Josef Škvorecký: Zbabělci (vznik 1948–1949)

Jiří Kolář: Prometheova játra (vznik 1950)

Egon Bondy: Totální realismus (vznik 1950)

Zbyněk Havlíček: Stalinská epocha, Kabinet dra Caligariho (vznik 1951)

Jan Zahradníček: Dům Strach (vznik 1951–1953)

Vladimír Neff: Srpnovští páni (1953)

Josef Kainar: Český sen (1953)

Bohumil Hrabal: Jarmilka (vznik 1952), Baron Prášil (vznik 1955)

Milan Kundera: Poslední máj (1955, přepr. 1961, 1963)

Egon Hostovský: Nezvěstný (1955)

Pavel Kohout: Taková láska (1957, přepr. 1958 a 1959)

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma (1958)

František Hrubín: Srpnová neděle (1958), příp. Můj zpěv (1956)

Vratislav Blažek: Třetí přání (1958)

Miroslav Holub: Denní služba (1959); Achilles a želva (1960)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se bude zabývat českou literaturou v období padesátých let 20. století (přibližně 1948-1962), a to jak literaturou oficiálně vydávanou, tak i tehdy vznikající neoficiální (vydávanou později).