Charles Explorer logo
🇬🇧

Female Experience of the Holocaust

Class at Faculty of Arts |
ABO700442

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz se bude zabývat zkušeností žen v době holokaustu a války. Projevují se v prezentaci šoa genderové rozdíly? Femininita na rozdíl od maskulinity? Je správná tradovaná představa, že druhá světová válka (a holokaust) předkládá především příběhy viděné očima mužů? Projevuje se v této literatuře tradice patriarchátu?

Budeme se zabývat jak egodokumenty (deníky a vzpomínky), tak beletrií. 

Navrhované texty:

Deník Anny Frankové (mnoho vydání i filmových zpracování).

Arnošt Lustig: Dita Saxová (1962) nebo Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964).

William Styron: Sophiina volba (česky poprvé 1985).

Ruth Klüger(ová): Poslední stanice život (česky 1997).

Hana Andronikova: Zvuk slunečních hodin (2001).

Ruth Bondy(ová): Víc štěstí než rozumu (2003).

Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (2006).

Eva Roubíčková: Terezínský deník (2009).

Anna Grusková: Rabínka (2012).

Sylwia Chutnik: Kapesní atlas žen (česky 2014).

Susanne Fall: Terezín, ráj mezi lágry. (2015).

Denisa Fulmeková: Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga (2016).

Alena Mornštajnová: Hana (2017).

Dita Krausová: Odložený život (2018).

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech (2020),  

Literatura

Ženské psaní: Virginia Woolfová (Vlastní pokoj pokoj, česky 1997); Elaine Showalter: Pokus o feministickou poetiku (česky 1998 in Dívčí válka s ideolologií);

Judith Butler (slovensky Trampoty s rodom, 2003, 2014; česky Závažná  těla, 2016); 

Libora Oates Indruchová (ed.): Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické feministické literární teorie (2007).

Šárka Sladovníková: Zobrazení holokaustu v denících, in: J. Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 385-427.

Šárka Sladovníková: Memoárová literatura o šoa, in: J. Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 521-571.

Andrea Peto, Louise Hecht, Karolina Krasuska (eds.): Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges. Warszawa 2017.

Myrna Goldenberg, Amy Shapiro (eds.): Different Horrors, Same Hell: Gender and the Holocaust. Seattle 2013.      

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat ženským pohledem na události holokaustu a války, a to jak v denících a memoárech, tak v beletrii.