Charles Explorer logo
🇬🇧

Creative Writing and Reading of Poems

Class at Faculty of Arts |
ABO700443

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na prvním setkání proběhne úvod do problematiky a nastíníme průběh kurzu. Ten by měl rámcově sledovat proces vzniku básně od prvních podnětů k psaní až po veřejnou prezentaci. Na každou hodinu budeme mít připravené básně ke čtení a různá zadání k psaní. Pracovat budeme s různými typy básní od tradičních po experimentální (u nichž je prvek hry a cvičení výrazný) i s různými složkami básně a fázemi jejího tvoření.

Ideálně by kurz mělo zakončit veřejné čtení, které účastníci připraví a podle možností se na něm budou v různých rolích a podle možností podílet.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Univerzitní výuka obvykle přistupuje k básním jako k předmětům analýzy a s patřičným teoretickým aparátem. V tomto kurzu se pokusíme ukázat, že psaní básní poskytuje důležitý pohled na poezii a že praktický a teoretický přístup lze zajímavě propojit.

Kurz je určen jak pro zájemce, kteří by chtěli pracovat na svých vlastních básních, tak pro ty, kdo se chtějí seznámit s poezií na základě praktických cvičení. Předchozí zkušenost s psaním básní není potřebná.