Charles Explorer logo
🇬🇧

Slavic Languages

Class at Faculty of Arts |
ABO700452

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Slovanské jazyky, praslovanština, slovanská pravlast

2. Klasifikace slovanských jazyků, jazykové svazy

3. Západoslovanské jazyky. Čsl. skupina, slovenština

4. Zsl. jazyky - lužická srbština, polabština

5. Zsl. jazyky - polština a kašubština

6. Východoslovanské jazyky. Ruština. Novgorodské gramoty na březové kůře.

7. Vsl. jazyky - ukrajinština, běloruština

8. Jihoslovanské jazyky. Slovinština. Chorvatština, srbština (gram. rysy)

9. Jsl. jazyky. Areál bývalé srbocharvátštiny. Nářečí, rozdílné rysy, historie.

10. Jsl. jazyky - makedonština, bulharština

11. Cvičné rozpoznávání textů ve slovanských jazycích

12. Zápočtový test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se v obecné části zabývá klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým dělením, cizím vlivům na ně a problematice jazykových svazů. V obsáhlejší části věnované konkrétním slovanským jazykům seznamuje studenty se společnými i specifickými rysy těchto jazyků a jejich stručnou vnější historií.

Typické znaky jednotlivých jazyků pak budou demonstrovány na konkrétních textech, které budou studentům předkládány v praktické, seminární části.

Study programmes