Charles Explorer logo
🇬🇧

Hrabal v. Kundera

Class at Faculty of Arts |
ABO700453

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina: představení kurzu, obecné povědomí o autorech, stylizace, stereotypy

2. Básně: „Mrtvomat" a Monology

3. Povídky: „Baron Prášil" a „Já truchlivý bůh"

4. „Průlomová" díla: Ostře sledované vlaky a Žert

5. Filmové adaptace Ostře sledovaných vlaků a Žertu

6. Autointerpretační texty: „Z besedy na Stanfordově univerzitě" a Nechovejte se tu jako doma, příteli

7. Potýkání se s režimem: Hrabalův rozhovor v Tvorbě a Únos Západu

8. „Vrcholná" díla: Příliš hlučná samota a Nesmrtelnost

9. Pozdní tvorba: „Kouzelná flétna" a Slavnost bezvýznamnosti

10. Současný mediální obraz: diskuse o knize Jana Nováka Kundera: český život a doba a její mediální reflexi

11. Závěrečná diskuse, zhodnocení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu budeme komparovat spisovatelskou dráhu Bohumila Hrabala a Milana Kundery, dvou patrně nejvýznamnějších českých prozaiků druhé poloviny 20. století. Důraz přitom bude kladen jak na samotná díla obou autorů (od raných básnických sbírek až po pozdní prózy), tak na jejich filmové adaptace i na jejich recepci.

Pozornost bude věnována mimo jiné otázce, jak se vytvářel a vyvíjel specifický obraz kulturních fenoménů Hrabal a Kundera (hospodský pábitel Bohumil Hrabal vs. intelektuálský romanopisec Milan Kundera) a jak tento obraz ovlivňuje aktuální postavení obou autorů v současné české literatuře.